Alkoholizmus v rodine

Kým hovoríme o alkoholizme, vo väčšine prípadov máme na mysli priamo osobu človeka, ktorý alkohol zneužíva. Tento človek má problém.

Stojí za úvahu venovať sa aj tomu, že alkoholik aj problémy vytvára vo svojom okolí. Pravdepodobne najviac trpí vyčíňaním alkoholikov priamo rodina.

Alkoholizmus v rodine je ťažko riešiteľný

Zaujíma ľudí, ktorí sú tým postihnutí. Sú často v bezvýchodiskovej situácii, pretože alkoholizmus v rodine nie je možné ovplyvniť nejakým „dohováraním“ alebo „dohodou“. Práve to je na tom zákerné.

V prípade, že sa alkoholizmus v rodine vyskytne, aj ostatní členovia rodiny začínajú dostávať do vážnych problémov. Často sú to psychické problémy. Súvisia s tým, že členovia rodiny nejako reagujú na záťaž spôsobenú alkoholikom. Bezvýchodisková situácia, trvalý strach, čo bude zajtra, alebo už dnes večer.

Neschopnosť riešiť situáciu dohodou, často vedie k rozvoju psychických porúch. Často depresii u manželského partnera (a ostatných príbuzných). Často aj deti trpia pocitmi neistoty, strachu a podobne.

Alkoholizmus v rodine je problém, ktorý pretrváva aj po skončení pitia. Aj po tom, čo alkoholik navštívi protialkoholické liečenie a prípadne aj úspešne ukončí terapiu. Príbuzní totiž už po rokoch alkoholického vyčíňania majú svoje skúsenosti a svoje názory. A tak aj keď alkoholik možno bude už niekoľko rokov abstinovať, v rodine ostáva nevyslovená otázka. Kedy sa to bude opakovať? Alkoholikovi už potom ostatní nedôverujú.

Ak člen rodiny ide na protialkoholické liečenie je výhodné ak sa problém alkoholizmu rieši aj v rodine. Ideálne je, ak rodinní príslušníci sú ochotní spolupracovať pri liečbe. Konzultovať, učiť sa o alkoholizme, aby vedeli byť nápomocní nielen počas samotnej terapie alkoholika, ale aj neskôr v jeho resocializácii.

Je ťažká situácia pokiaľ sa vyskytne alkoholizmus v rodine. Keby začal piť niekto cudzí (nový partner vo vzťahu), tak úplne najjednoduchším riešením je jednoducho ho opustiť. V rodine to však nie je tak jednoduché.

  • Predstavte si, že začne piť váš otec alebo matka.
  • Predstavte si, že pije váš manželský partner,
  • alebo, že začne piť vaše dieťa.

Takto sa alkoholizmus v rodine začína. Do problémov sa dostáva niekto váš blízky a vy ste celkom bezmocní. Rodina alkoholika má záujem, aby prestal piť. Ale nemá v rukách žiadne nástroje, ako to dosiahnuť. Nie je možné povedať človeku, ktorý nadmerne pije "prestaň", pretože on nikoho aj tak nebude počúvať.

Alkoholizmus neovplyvníte láskou

Je častým názorom hlavne mladých žien, ktoré si myslia, že alkoholizmus sa dá "liečiť" láskou, či krásnou manželkou. Toto je častý a fatálny omyl, ktorý neplatí. Pokiaľ je niekto alkoholik, tak fľaša zvíťazí aj keby mal vedľa seba najdokonalejšiu, najkrásnejšiu a najmúdrejšiu ženu.

Alkoholizmus je psychická choroba a preto nefungujú bežné spôsoby komunikácie. Dohováranie, vyhrážanie sa, hašterenie, konflikty, prosenie, uplácanie, nič z toho neplatí. Ak je niekto alkoholik nemá veľký záujem spolupracovať s rodinou. Práve v tom je záťaž rodiny alkoholika vysoká a nepríjemná.