Diagnostikovanie závislosti na alkohole

Alkohol je možné stanovovať rutinne v krvi, moči alebo v dychu. Diagnostikovanie alkoholovej závislosti je možné identifikovať pomocou klinického vyšetrenia, nástreku spojiviek, abnormálnej vaskularuzácie kože, trasu rúk, trasu jazyka alebo hepatomegálie. Klinické vyšetrenie pomáha pri určovaní chronického škodlivého pitia alkoholu.

Postupy klinického skríningu, ktorý bol vyvinutý pre tento cieľ, sledujú tras rúk, drobných krvných ciev na tvári a pozorovanie zmien slizniciach a ústnej dutine. Nástrek spojiviek je zisťovanie stavu tkaniva spojiviek podľa rozsahu rozšírenia kapilár a zažltnutia očného beľma. Pacient sa vyšetruje pri jasnom dennom svetle.

Pri odťahovaní horného a potom dolného viečka sa pozerá súčasne hore, ale i dole. Abnormálna vaskularizácia kože znamená výskyt pavučinových a červenohnedých nitiek žiliek, ktoré sa posudzujú vyšetrením tváre a krku. Medzi dôležité znaky indikujúce chronické pitie alkoholu patrí prítomnosť husej kože na krku a výskyt žltavých škvŕn na koži. Tras rúk sa hodnotí v predpaží, pri miernom ohnutí horných končatín v lakťoch a pri natoční dlaní k stredovej čiare. Tras jazyka sa skúma pri jeho miernom vyplazení, keď jeho špička mierne presahuje cez pery.

Hepatomegália sa týka stavu pečene. Jej pevnosť a veľkosť sú kľúčovým ukazovateľom. Obmedzenie či skončenie s pitím alkoholu sa bezprostredne odzrkadlí na zlepšení zdravotného stavu. Odstránia sa niektoré poškodenia zapríčinené následkom alkoholu a všetky akútne riziká.

Chronické ochorenia sa síce eliminujú, ale nezmiznú úplne ani po ukončení pitia. Cirhóza pečene je v súvislosti so závislosťou od alkoholu alarmujúca. Často spôsobuje predčasné úmrtie. Zdravotnícke zásahy pri rizikovej a škodlivej konzumácii alkoholu participujú na znížení jeho spotreby a redukcii s alkoholom súvisiacich problémov.