Liečba alkoholizmu

Primárna starostlivosť alebo špecializovaná liečba? Pokiaľ človek súhlasí s abstinenciou je možné jeho závislosť zvládnuť v rámci primárnej starostlivosti. V prípade, že alkoholovo závislý človek má za sebou neúspešné pokusy o liečbu, odosiela sa na špecializovanú liečbu.

Závažné zdravotné komplikácie, riziko stredne až ťažkých odvykacích príznakov, či psychiatrická komorbidita sú rovnako dôvodom pre tento typ liečby. Odvykacie príznaky sa zvyčajne prejavujú po skončení pitia za 6 až 24 hodín. Liečba alkolizmu, ktorú poskytuje špecialista, pozostáva z behaviorálnych postupov a farmakoterapie. Medzi osvedčené a úspešné postupy sa zaraďuje nácvik sociálnych zručností, posilňovanie v komunite a behaviorálna manželská liečba. Ďaľšími účinnými prostriedkami sú akamprosát, antagonista opiátu naltrexon a disulfiram.

Akamprosát znižuje pitie prostredníctvom ovplyvnenia funkcie glutamátu v mozgu, ktorá súvisí s odvykacími príznakmi a s relapsom. Je efektívny ako doplnková liečba v krátkodobom i dlhodobejšom zmysle. Naltrexon je liek proti neodolateľnej túžbe po alkohole. Pôsobí na opiátové receptory v mozgu a eliminuje určité stránky zažívania euforických účinkov alkoholu. Používa sa ako doplnková liečba pri znižovaní konzumácie alkoholu a znížení rizika relapsu v krátkodobom zmysle. Diazepamum sa odporúča ako prvá voľba pri liečbe odvykacích príznakov.

Štandartný terapeutický režim povoľuje podávať tento liek po dobu iba šesť dní. Edukácia, konfrontácia, liečba šokom, podpora náhľadu o povahe a príčinách závislosti na alkohole, či povinné dochádzanie na stretnutia Anonymných alkoholikov boli vyhodnotené ako neúčinné metódy. Aká liečba je vhodná pre ktorého pacienta?

Odpoveďou na túto otázku sa zaoberal americký projekt MATCH začiatkom 90. rokov 20. storočia. Hoci sa všeobecne predpokladalo, že výskum potvrdí zlepšenie výsledku liečby správnym priradením pacienta k liečbe, nestalo sa tak.