Závislosť na alkohole - pojmy

Medzi konzumáciou alkoholu, poškodzujúcim pitím a závislosťou na alkohole jestvuje plynulý prechod. Spotreba alkoholu sa vyjadruje v gramoch vypitého alkoholu. Štandartná dávka alkoholického nápoja v Európe predstavuje zvyčajne 10 g alkoholu. V súvislosti s mierou pitia sa používa niekoľko slovných termínov.

Rizikové pitie alkoholu predstavuje takú úroveň konzumácie alkoholu, ktorej výsledkom je škoda. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie sa za rizikovú konzumáciu považuje v priemere 20 -40 g alkoholu denne pre ženy a 40- 60 g denne pre mužov. Škodlivé pitie alkoholu je taký spôsob pitia, ktorý spôsobuje škody na telesnom alebo duševnom zdraví. Intoxikácia sa definuje ako krátkodobý stav funkčného poškodenia v oblasti psychologického a psychomotorického výkonu navodený prítomnosťou alkoholu v tele.

Ťažké epizodické pitie vyjadruje vypitie najmenej 60 g alkoholu pri jednej príležitosti. Závislosť na alkohole je zoskupenie fyziologických, behaviorálnych a kognitívnych javov. Daný jednotlivec pripisuje pitiu alkoholu vyššiu prioritu ako iným druhom správania. Hlavnou črtou je túžba piť alkohol. Popri týchto správne definovaných pojmoch sa vyskytuje aj mnoho chybných, ktorých používanie sa neodporúča.

Umiernené pitie je nepresný výraz pre nízko rizikové pitie. Toto slovo sa väčšinou dáva do protikladu so silným pitím. Rozumné pitie zvané aj zodpovedné, či spoločenské pitie sa nedá celkom rozumne definovať, pretože súvisí so sociálnymi, kultúrnymi a etickými hodnotami meniacimi sa od krajiny ku krajine. Nadmerné pitie je totožné s výrazom rizikové pitie. Táto definícia sa v súčasnosti nepreferuje.

Alkoholizmus je pojem, ktorý sa používa dlhodobo. Hoci jeho význam kolíše, spravidla opisuje chronické sústavné pitie charakterizované narušenou kontrolou nad konzumáciou alkoholu. Akceptovaným pojmom je závislosť na alkohole.