Závislosť od alkoholu

Ak sa povie, že niekto je závislý od alkoholu, vo väčšine prípadov si predstavíme opilca. Tacká sa niekde a možno práve spadol do jarku. Komický či tragický obraz alkoholizmu. Alkoholik má však naozaj typické prejavy. Je zbavený presnej koordinácie a tak sa zvyčajne tacká, nevie dobre hovoriť, artikulovať, ani myslieť. Je nespoľahlivý, impulzívny, chátra. Ničí seba a svojich blízkych väčšinou vtiahne do spoluzávislosti. Aj ich životy sa začnú časom "točiť" okolo alkoholu a pod jeho vplyvom, hoc ho nepijú. Akokoľvek sú prejavy účinku alkoholu typické, je viac druhov alkoholizmu. O nich budú samostatné články. Sú 4 druhy závislosti od alkoholu - niekto nepije nejaký čas a potom sa ide veľmi opiť. Príčinou môže byť zlosť, radosť, ale niekedy príčina nie je známa. Inokedy je alkoholik stále trochu podnapitý, ale nezvykne sa opiť úplne.

Závislosť od alkoholu vzniká postupne, niekedy viacero rokov. Alkohol má totiž aj farmakologické účinky, takže ak ho popíjate s istou pravidelnosťou, tak či chcete, alebo nechcete, závislosť sa začne rozvíjať. Závislosť nielen v zmysle potreby, chcenia. Ale fyzickká závislosť tela na alkohole. Ak alkohol nepríde, objavia sa abstinenčné príznaky. Iste - zpočiatku nie hneď známe trasenie rúk, či biele myšky. Spočiatku len únava, nepokoj, nesústredenosť, ktorá sa po poháriku príjemne rozplynie.

"Ale ja mám alkohol pod kontrolou"

Väčšina ľudí by o sebe povedalo, že alkoholizmus pre nich nepredstavuje žiaden problém, pretože ho „majú pod kontrolou“. To je pravdepodobne najčastejší druh výhovorky, ľudí, ktorí začínajú dráhu alkoholika.

„Mám to pod kontrolou“ je výrok, ktorým sa snažia učičíkať títo ľudia svoje svedomie. Alebo ešte častejšie svoje okolie. Radi by vzbudili ilúziu, že alkohol majú pod kontrolou a že môžu s pitím kedykoľvek prestať bez akýchkoľvek problémov. Tento výrok vo väčšine prípadov len zbožným prianím a ilúziou. Človek, keď už hovorí tento typ výroku, spravidla alkohol pod kontrolou nemá.

Pokiaľ hovoríme o kontrole, možno by bolo dobré povedať si, čo to vlastne kontrola je. V našom vesmíre prakticky všetko:

  • má nejaký začiatok,
  • určitý priebeh (trvanie, zmeny)
  • a koniec.

Nuž a kontrolu máte nad udalosťami vtedy, ak vy určujete každú z týchto troch fáz. Ako príklad môže poslúžiť pitie alkoholu.

  • Pokiaľ človek pije alkohol, má to nejaký začiatok. V istej chvíli priložíme pohár alebo fľašu k ústam a vypijeme alkoholický nápoj. To je začiatok pitia.
  • Priebeh pitia znamená, že my rozhodneme, či si dáme ešte jeden pohárik alebo ešte jednu fľašu. Rozhodneme tiež o prípadných zmenách. Začali sme piť pivo a potom to zmeníme na borovičku.
  • A tretia časť je ukončenie. V istej chvíli možno povedať dosť, teraz už nebudem piť. Nemusíme to povedať, stačí to urobiť.

Ak máte nad niečím moc alebo kontrolu, tak máte v rukách možnosť začínať, meniť alebo ukončovať danú činnosť. Poďme sa na túto definíciu moci pozrieť cez prizmu alkoholizmu.

  • Ak človek nie je závislý od alkoholu má spravidla nad svojim pitím moc. Moc v tomto prípade znamená, že on sa rozhodne, kedy začne piť aj kedy s tým skončí. Pre človeka, ktorý od alkoholu nie je závislý, často táto moc predstavuje rozhodnutie, že teraz nebude piť vôbec. Zdravý človek nemá dôvody napiť sa alkoholického nápoja. Pokiaľ to už urobí, nemalo by to spravidla vážne ovplyvniť jeho rozhodovanie. To znamená, ak po obede sa rozhodne dať si pohár piva, urobí to a tým ukončí celé pitie. Takéto pitie je pre toho človeka pod kontrolou. On po celý čas má rozhodujúce slovo na to, či bude alebo nebude piť.
  • Teraz sa však pozrime na to, ako sa na ovplyvňovanie udalostí pozerá alkoholik. Alkoholik si tiež myslí, že má vplyv na to, kedy začne piť, ako to bude prebiehať a kedy skončí. Práve toto nie je pravda. Alkoholik vie, že by nemal piť, ale neodolá. Sľúbil možno manželke, že to obmedzí, že prestane. Napriek tomu si zas dá kalíštek. Nemá pod kontrolu začiatok pitia. Pokiaľ si vypije, zbavuje sám seba kontroly. Alkohol má účinky, ktoré ovplyvňujú vôľový proces. Po vypití si nejakých tých pohárikov alkoholu prestáva mať pod kontrolou svoje rozhodovanie o priebehu. Ak pôvodne zamýšľal dať si len jedného panáka, po vypití tohto panáka spravidla dostáva „slinu“ a chuť dať si ďalšieho. A táto chuť, toto nové rozhodnutie zmenilo pôvodný zámer dať si ten jeden. Alkohol tu otupil rozhodovací, vôľový proces. Človek už tým pádom má oslabenú kontrolu nad svojim pitím. Už nedokáže celkom korektne ovládať svoje pitie. Napriek tomu, že chcel len jeden pohárik o pár hodín ho nájdete opitého niekde v jarku. A aj ukončenie pitia už neriadil on, ale to, že sa opil do nemoty.

Takže závislosť od alkoholu je v tomto zákerná. Vzniká pomaly. Alkohol má spočiatku príjemné účinky. Ale neskôr je to stále horšie.