Škola

Len nedávno ste riešili nákup výbavičky pre svoje očakávané bábätko a zrazu pred vami stojí malý-veľký človiečik, ktorý sa chystá prvýkrát prekročiť bránu školy. Zrejme sa vám v mysli vynoria spomienky na uplynulé roky a povzdychnete si, ako ten čas rýchlo letí. Škola prináša spomienky...

Nástup dieťaťa do školy je pre každú rodinu významným okamihom. Niečo staré sa končí a niečo nové sa začína. Pre vášho drobca to už nebudú len bezstarostné dni s kamarátmi v škôlke, ale teraz bude treba riešiť domáce úlohy, pripravovať sa na vyučovanie a dosahovať určité ciele. Pre dieťa to bude ohromná zmena.

No nielen dieťa, ale aj vy ako rodičia, budete prežívať tieto prvé školské dni a týždne svojho dieťaťa veľmi intenzívne. Nejaký čas potrvá, kým si zvyknete na nový systém.

Stanú sa z vás rodičia školáka, budete sa zúčastňovať rodičovských združení, spolu s vašou dcérkou či synom riešiť domáce úlohy a tešiť sa z každého školského úspechu.

U nás sa povinná školská dochádzka začína vo veku šiestich rokov. Dieťa by však malo byť aj psychicky a fyzicky na primeranej úrovni, aby školu zvládlo. Pokiaľ si rodičia nie sú istí zrelosťou svojho dieťaťa, je namieste navštíviť detského psychológa. Ten buď potvrdí alebo vyvráti pochybnosti rodičov a pripravenosti dieťaťa na školu a podľa toho sa potom rodičia môžu rozhodnúť školskú dochádzku odložiť.

Dieťa by pred nástupom do školy malo tiež zvládať správnu výslovnosť jednotlivých hlások. Častým kameňom úrazu býva najmä písmeno „r“, ale môžu byť aj iné problematické hlásky. Tieto problémy je treba riešiť s logopédom ešte pred nástupom dieťaťa do prvej triedy.

Dieťa sa na vstup do školy pripravuje aj vďaka navštevovaniu materskej škôlky, kde si zvykne na kolektív a naučí sa tiež rôznym zručnostiam.

Neusilujte sa hneď od prvého ročníka klásť na svojho malého školáka neprimerané nároky a doprajte mu dostatok času na hru, pobyt s kamarátmi a iné obľúbené činnosti.

Zároveň nezabúdajte, že vaše dieťa potrebuje teraz veľa vašej pozornosti a preto s ním komunikujte, pýtajte sa ho na jeho dojmy zo školy, ako sa mu páči pani učiteľka, spolužiaci a podobne.

Nejaký čas síce potrvá, kým si zvyknete na to, že už máte doma veľkého školáka, no časom sa všetko utrasie a onedlho si uvedomíte, že pomaly už treba riešiť výber strednej školy...

Veľmi často je dobré dohliadnuť aj na to ako sa dieťa v škole cíti. Niektoré predmety mu môžu ísť ľahšie iné ťažšie. Skúste to sledovať. Často sa totiž stáva že po pár zlých skúsenostiach sa môže napríklad telesná výchova pre dieťa stať problémom. Stačí párkrát niečo nešikovne spraviť a dieťa sa začne obávať, že sa to zopakuje. Najmä v dnešnej dobe, kedy niektoré deti už pred nástupom školy absolvovali viac hodín s tabletom ako v prírode. Taká situácia nie je výhodná pre nikoho a je dobré čím skôr ju riešiť.