Škôlka

Ani ste sa nenazdali a z vášho malého bábätka sa v priebehu pár rokov stal „veľký“ škôlkar. Pre všetkých rodičov je nástup dieťatka do škôlky veľkou neznámou a je to výnimočný okamih v živote dieťaťa i jeho rodičov. Väčšina detí začína navštevovať škôlku vo veku okolo troch rokov. Dovtedy totiž u nás trvá materská dovolenka. Potom matka zvyčajne nastupuje do práce a dieťa treba umiestniť do škôlky.

Prvé dni v škôlke môžu byť pre dieťa stresujúce a často sa to neobíde bez plaču. Niekedy to horšie znášajú rodičia ako samotné dieťa. Nečudo, je to veľká zmena pre všetkých.

Materské škôlky umožňujú spočiatku aj prítomnosť rodiča s dieťaťom v škôlke, aby nebol prechod do nového prostredia takým náhlym zlomom v zabehanom životnom štýle. Prvé dni môže byť pobyt v škôlke len pár hodín a postupne sa predlžovať. Veľa rodičov však volí ako menšie zlo nechať dieťa od prvého dňa v škôlke samé, pretože tento okamih tak či tak raz musí prísť. Treba brať ohľad na povahu konkrétneho dieťaťa, pretože každé je iné a niektoré si s nástupom do škôlky poradí hravo, druhému viac vyhovuje privykať si postupne a s počiatočnou účasťou rodiča.

Pripravte sa na to, že bude treba svojmu čerstvému škôlkarovi nástup do kolektívu čo najviac uľahčiť. Znamená to najmä veľa vašej pozornosti a komunikácie s dieťaťom.

V každom prípade je dobré svojho drobca na škôlku pripraviť. Rozprávajte sa s ním o tom, že onedlho pôjde medzi iné deti, že sa tam budú spolu hrať, kresliť, veľa sa naučia a že vždy pre neho potom prídete. Pokiaľ máte vo svojom meste či obci materské centrum, návštevy v ňom môžu byť dobrou prípravou dieťaťa na škôlku. V niektorých prípadoch bývajú materské škôlky preplnené a rodičia sú radi, ak sa vôbec podarí ich dieťa do nejakej škôlky zapísať. Neraz si však možno aj vyberať spomedzi viacerých škôlok tú pravú. Ak máte možnosť výberu medzi viacerými škôlkami, zaujímajte sa o nasledovné veci.

Je materská škôlka v dobrej lokalite? Najlepšie je, ak sa nachádza čo najbližšie k bydlisku a v blízkosti by nemali byť nijaké továrne alebo iný objekt znečisťujúci ovzdušie či produkujúci hluk. Lepšie je tiež umiestnenie ďalej od rušnej cesty. Pozrite si, ako je škôlka vybavená a či na vás pôsobí dobrým dojmom.

Aké rozličné aktivity ponúka materská škôlka – či už všelijaké krúžky alebo výučbu cudzieho jazyka, plavecký kurz, návštevy divadla a podobne. Popýtajte sa na to, čo všetko ktorá škôlka ponúka a koľko vás to bude stáť (nie všetko je zahrnuté v základnom poplatku).

Pri výbere môžete využiť aj skúsenosti iných mamičiek. Spýtajte sa, aké majú s ktorou škôlkou skúsenosti, kde je najlepší personál, kvalitné služby a podobne.

Rozdiely sú aj v tom, ako v jednotlivých škôlkach pristupujú k výchove a aké výchovné prostriedky používajú. Aj to by vás pri výbere škôlky malo zaujímať.

Škôlka prináša rôzne výhody – samozrejme pre rodičov je to možnosť pracovať, pričom o dieťa je postarané. Malý škôlkar sa zasa veľa nového naučí, nájde si nových kamarátov, naučí sa deliť sa o hračky, naučí sa zodpovednosti a väčšej samostatnosti.

Napísala MaJa.