Výchova detí

Výchova detí je doslova vysokou školou. Nikto vám totiž nedá presný návod, ako svoje dieťa vychovávať, musíte na to prísť sami. A keby aj dal, zostane stále neisté, či je to návod dobrý, alebo zlý.

Výchova detí je tajomstvo

Akokoľvek budete svoje deti vychovávať, nikdy to nebude dokonalé. A naopak - ak sa budete pokúšať niečo dosiahnuť, je to asi vždy lepšie, ako nič. Ktovie. Sú názory, podľa ktorých je výbornou formou výchovy prejavovanie lásky. Vyjadrovania uznania, úcty, podpory. Niečo asi na tom bude. Ak totiž dieťa má pocit sebaistoty, odvážne sa pustí do práce na tom, aby bolo lepšie.

Dá sa uvažovať aj o princípe, ktorý je známy z behaviorálnych smerov v psychoterapii. Je to princíp pozitívneho podmieňovania. A teraz už po slovensky - oceňujte to, čo funguje a ignorujte to, čo sa vám nepáči.

Poučka pri výchove detí

Je tu jeden princíp, ktorý sa dá pri výchove detí označiť za univerzálny.

Dostanete viac toho, čo pravidelne oceníte.

Ak si všímate, že vaše deti robia to, čo majú robiť, oceňte to.

  • Povedzte im, že niečo spravili správne.
  • Uznajte aj nepodarené pokusy. Dobrý úmysel je treba povzbudiť. Nič sa na prový pokus nemusí podariť.
  • Spomeňte pred deťmi, že sa tešíte, aké sú zodpovedné, cieľavedomé, poctivé, húževnaté. Aj keď tieto vlastnosti (ak ich chcete u svojich detí vidieť) ešte nemajú dokonalé, chváľte ich za ne. Deti sa tomuto obrazu potom začnú chcieť podobať.

Vo výchove detí je dobré myslieť aj na to, že deti vychováva viac ich okolie, ako rodina. Je to surové tvrdenie. Ale v dobrej štvrti sa jednoducho deťom darí lepšie. Akokoľvek dobrá ste rodina, ak bude vaše dieťa obklopené grázlami, stane sa pravdepodobne grázlom. Výchova detí teda zahŕňa aj to, aké prostredie im vytvoríte.

Aj okolie deti vychováva

Takže okrem toho, čo presne si s deťmi poviete ako rodičia, súčasťou výchovy detí je aj to, do akého prostredia ich vypustíte "hrať sa". Ak na dvor, kde sa za domom pofajčieva, budú sa deti chcieť prispôsobiť partii. Je to ich potreba. Preto to, akú partiu si vyberú vaše deti ovplyvňujete aj vy, rodičia.

Niektoré deti majú zlú výchovu. Ak dovolíte, aby sa vaše deti stretávali s deťmi vychovávanými ulicou, vychovávate svoje deti. Aj pasivita je akt.

Na "správnej" výchove detí sa asi nezhodneme

O rôznych výchovných štýloch nás poučujú psychológovia, prihovárajú sa nám rôzni spisovatelia, odborníci i neodborníci, jednoducho z každej strany sa na nás valia informácie o tom, aká by mala byť správna výchova detí. Rodičom z toho neraz ide hlava prasknúť, pretože tieto informácie bývajú spravidla poriadne protichodné.

Nuž, nezostáva niekedy iné, len sa spoľahnúť na svoj rozum a rodičovský inštinkt. Deti nie sú zariadenia, na ktorých obsluhu by sme dostávali jednotný a univerzálny návod. Výchova detí je teda vecou individuálnou a každý rodič si musí nájsť vhodnú cestu k výchove svojho vlastného dieťaťa, respektíve vlastných detí.

Samozrejme, je dobré inšpirovať sa rôznymi výchovnými metódami od psychológov či rôznych autorov, no netreba sa takýchto rád držať striktne. To, čo platí na jedno dieťaťa, nemusí platiť na druhé.

Neprejavujte sklamanie z nevychovaných detí

Je dobré myslieť na to, že deťom neraz hovoríme kritiku, ktorá ich môže naformátovať na celý život.

  • Z teba nikdy nič nebude.
  • Si lenivý.
  • Ty si ale nevychovaná!

Takýmito výrokmi sa deti tiež vychovávajú. Deti totiž preberajú názory rodičov. Ak dieťa často počúva, že je rozmaznané, prijme to, ako hodnotiaci výrok. Spojí si to. Začne sa za rozmaznané považovať, pretože to je výhodné. Je v tom alibi.

Výchova detí nie je ľahkou záležitosťou, obzvlášť, ak vám veľmi záleží na tom, aby ste zo svojich detí vychovali dobrých ľudí. Veľa svojim deťom dáte, ak im pôjdete príkladom, pretože práve na príkladoch sa deti dobre učia, čo a ako sa má robiť. Ak im teda budete na vlastnom dobrom príklade ukazovať, ako by sa mali správať, ste na dobrej ceste.

Na záver ešte pripomeňme, že i keď je výchova našich ratolestí niekedy veľmi náročná, nezabúdajte na to, že deti treba vychovávať s veľkou láskou, pretože deti, ktoré pociťujú dostatok lásky od svojich rodičov, majú dobré predpoklady stať sa dobrými ľuďmi. Pri výchove svojich detí teda treba používať nielen rozum, ale aj srdce.

Výchova detí nekončí, ani nezačína

Asi je táto téma tak nejasná preto, že neexistuje jasný cieľ. Pojem "výchova detí" je totiž pojmom označujúci určitú činnosť. Ale nie je jasne definovaný cieľ tejto činnosti. Každé dieťa "vychovávajú" všetci naokolo. Po troške.

  • Babka mu dá tajne dobošku, ale nikomu to nepovedz.
  • Matka mu povie, že sa musí naučiť básničku dozajtra.
  • Otec ho môže poslať po cigarety.
  • Kamarát mu povie, že básničku sa učiť netreba, lebo učia sa len kockáči.

To všetko dieťa ovplyvňuje. V malom. Tým, že každý sleduje iný cieľ (často svoj a nie cieľ v záujme dieťaťa) výchova sa stane nekonzistentnou. Potom si dieťa môže vyberať, kto naň vplýva ako. A rýchlo zistí, že plnenie krátkodobých cieľov je príjemnejšie a pohodlenejšie, ako systematická práca na dlhodobejších plánoch.

A práve o totmto je výchova detí - nájsť niekde v budúcnosti víziu, čo by ste chceli od svojho dieťaťa, až bude dospelé? Aké vlastnosti a hodnoty by malo zastávať? Spíšte si to.

A potom sa podľa týchto hodnôt začnite správať vy sami. Posielajte vaše deti k ľuďom, ktorí sa správajú tým spôsobom, ako chcete vychovať svoje deti.

Príklad je najlepšia forma výchovy detí

Ak chcete, aby dieťa nefajčilo, nemôžu fajčiť jeho rodičia, známi, alebo iné vzory. To je asi na výchove detí najťažšie. Rodičia často chcú, aby sa ich deti mali lepšie. Vedia, ako na to. Ale sami sa nevedia riadiť potrebnými pravidlami. Potom je ťažké vychovávať v štýle "rob niečo iné, ako robíme my, ja to s tebou myslím dobre". Výcova detí preto musí začať výchovou u rodičov.