Skratky používané v majloch

IMHO jeden z najrozsiahlejších, alebo najrozsiahlejší zoznam v našom preklade.

AFAIK As Far As I know podla toho co ja viem...
AFK Away from Keyboard prec od klavesnice
AKA also known as známy tiez aj ako...
ASAP As soon as possible tak skoro ako je možné; čo najskôr
ATM at the moment momentálne
B1FF Biff (čítaj bif) príliš aktívny užívateľ, nováčik
BION believe it or not ver či never
BFU Bloody Fucking User priblý začiatočník
BRB be right back hneď som nazad
BTW By the way mimochodom
FMPOV From my point of view z môjho uhla pohľadu
FTF Face To Face tvárou v tvár
FWIW For what it's worth komu to poslúži
FYA for your amusement pre tvoju zábavu
FYI For Your Information pre tvoju informáciu
HTH hope that helps dúfam, že to pomôže
IAE In any event v každom prípade
IANAL I Am Not A Lawyer nie som právnik
IC I see rozumiem
IHNI I have no idea vôbec netuším/vôbec neviem
IMAO in my arrogant opinion podľa mojej arogantnej mienky
IMCO In my considered opinion podla mojej zvazenej/prehodnotenej mienky
IMHO In my humble opinion podľa mojej skromnej mienky
IMO In my opinion podľa mojej mienky
IOW In other words inak povedané
JOOTT Just one of those things iba jedna z týchto vecí
L8R Later neskôr
LMK let me know daj mi vedieť
LOL Laughing Out Loud hlasno sa smejem
MOM moment moment
NRN No Reply Necessary odpoveď nie je potrebná
OIC Oh, I see aha!
OTOH On the other hand v opačnom prípade
OTOH on the other hand na druhej strane, inak
PMJI pardon me for jumping in prepáčte, že sa miešam
ROFL Rolling on floor laughing váľajúc sa po zemi od smiechu
ROTFL Rolling on the floor laughing váľajúc sa po zemi od smiechu
RSN Real Soon Now
[which may be a long time coming]
uz za chvilinku, vazne!!
[v "skutocnosti" to moze trvat o cosi dlhsie/prist o niaky ten cas neskor]
RTFM Read the fucking manual prečítaj si ten faking manual
SCNR sorry, could not resist pardon, nemohol som odolať
SITD Still in the dark stále v temnote
SNAFU Situation Normal All Fucked Up situácia normálna všetko je nahovno
STFU Shut the fuck up zavri usta
TANSTAAFL There Ain't No Such Thing
As A Free Lunch
veci ako obed zadarmo neexistujú
TIA Thanks In Advance vďaka vopred
TIC Tongue in cheek (hovoriť) len tak, nehovoriť úprimne
TLA Three Letter Acronym trojpísmenkový akronym
TNX thanks vďaka
WTF what the fuck co do paroma
WRT With Respect To s ohľadom na
WTH what the hell čo do čerta

Mnoho skratiek nájdete na stránke https://www.acronymfinder.com/