V richtárovej studni

Poviem, ako je. Dychovka sa mi ideálne hodí, keď chcem cvičiť hru na bicie. Preto ju používam. Zaklapnem slúchadlá s ľudovkami a ideme. Normálne dychovku neznesiem v žiadnej forme počúvania, ale dobre sa s tým hrá. Dnes som teda cvičil a do taktu mi znela pesnička V richtárovej studni.
Keďže túto pesničku obsedantne vyhrávalo za socializmu rádio denne, zrejme sa jej príbeh zlučuje s týmto obdobím a pri analýze budem vychádzať z toho faktu. Pokúsme sa teda analyzovať, aké udalosti predchádzali jej napísaniu.

V richtárovej studni bystrá voda šumí

Tvrdí sa tu, že richtár má studňu. Podľa špecifikácie, že šumí, by mohlo ísť skôr o potok. V skutočnosti však nejde ani o studňu ani o potok. Reč je o kadi s vodou. To, ako uvidíte, vyplynie zo série tragických udalostí, ktoré autor piesne popisuje. Takže:

Spadla do nej iskra

Pravdepodobne sa stala tragédia. Do richtárovej studne spadla iskra. V piesni sa síce nešpecifikuje, či ide o chlapca alebo dievča, v každom prípade bol ohrozený detský život a to nemôže byť nikomu ľahostajné.
* poznámka pre mladších čitateľov: za socializmu sa iskrami označovali deti združené v mládežníckej organizácii. Iskry ako uniformu používali modré nohavice a svetlomodré košele. Z iskry sa neskôr stal pionier. K uniforme pribudla červená pionierska šatka. Z pioniera sa neskôr stal zväzák. V uniforme nastala zmena - šatku nahradila červená kravata s žltým nápisom SZM - socialistický zväz mládeže. Iskrou je teda myslené dieťa na prvom stupni základnej školy.
Môžete namietnuť, že autor pesničky nemôže mať na mysli dieťa, ale iskru v zmysle požiarneho výraziva. Taká alternatíva ma napadla tiež, ale po krátkej analýze je jasné, že nemôže ísť o oheň ani iný prírodný živel.

 • Keby šlo naozaj o iskru, tá by vo vode skôr zhasla, ako ju odparila. Ak by iskra ako taká spôsobila vyschnutie vody, mohlo by ísť len o extrémne malú, prakticky nemerateľnú objemovú jednotku vody. O niečom tak malom by sa nedalo hovoriť ako o richtárovej studni, ani ako o šumiacej vode.
 • V prípade, že by autor chcel iskrou metaforicky pomenovať oheň, tak by určite bol použil iné slová, pretože oheň nepadá.
 • A v prípade, že by nebodaj šlo o tragický požiar richtárovho domu, predpokladám, že tak vážnu udalosť v živote obce by autor určite do textu zaniesol bez ohľadu na to, či by to bol richtár prežil, alebo nie.

Bystrá voda vyschla

Keďže po páde iskry do studne voda vyschla, prichádzajú do úvahy pravdepodobne tri možnosti:

 1. Iskra mala na sebe oblečených veľa vrstiev šiat, teda nielen iskričkovskú rovnošatu, ale zrejme aj teplé oblečenie, spodky a kabát, ktoré vodu vsiakli. Z toho by sa dalo usúdiť, že celá udalosť sa odohrala v zimných mesiacoch.
 2. Iskra vodu vypila. Túto možnosť považujem za veľmi nepravdepodobnú. Dieťa by muselo byť debilné, ak by po páde do vody vodu pilo namiesto toho, aby sa postavilo.
 3. Voda sa rozfrcla po stranách, a tak opustila studňu. V takom prípade však nešlo o studňu, ale o mláku či kaďu.

Kým v minulosti boli pravdepodobne mnohé deti na chudobnej Orave odkázané padať do studní, potokov a jazier, aby sa okúpali, dnes je už situácia lepšia. Môžeme s uspokojením konštatovať, že moderná doba prináša podstatne progresívnejšie spôsoby, ako udržať hygienu detí na úrovni.

Rybky pokapali

Väčšina rýb po opustení vodného prostredia hynie. Možno však za studňu označiť malú vodnú nádržku alebo väčšiu mláku, v ktorej dokonca živoria ryby? Nemožno, priatelia.
Keby sme to aj pripustili, v takom prípade nejde o studňu, ale skôr o rybník. Ja by som teda nepil vodu, v ktorej plávajú ryby. Či už živé, alebo mŕtve.
Je teda pravdepodobné, že v skutočnosti nešlo o studňu, ale o umelé jazierko, ktoré si richtár vyhĺbil, aby pred Vianocami mal kam dať kaprov. No keďže sa príbeh odohráva na Orave, jazierko by zamrzlo. Zrejme teda ide o kaďu na kaprov.
Ale to nie je dôležité, pretože v texte piesne v tejto chvíli príde k dramatickému zvratu:

Tých oravských chlapcov na vojnu vzali

A je to tu! Celá tá vec so studňou je jasné odvádzanie pozornosti od témy odvodov. Tak typické u politikov hlavne pred voľbami.
Autor piesne v tejto chvíli celkom mení tému. Fenomén richtárovej studne ho prestáva zaujímať a s inkoherenciou vlastnou opilcom sa necháva strhnúť osobnými záujmami. Ako z ďalšieho textu vyplynie, autor piesne patrí medzi odvedených brancov. Má odísť na vojenčinu.
Keďže sa príbeh odohráva za socializmu, kedy nebola žiadna vojna, autor používa expresívne slovo vojna pre označenie vojenčiny. Tým zrejme chce podčiarknuť aktuálny emocionálny stav - odchod na vojenčinu zažíva ako niečo ťažké a týmto spôsobom sa snaží citlivo naznačiť subdepresívny obraz svojej aktuálnej nálady.
Ako si neskôr ukážeme, z textu sa dá ľahko odvodiť, že autor pesničky bol počas písania textu bezpochyby v stave strednej až vysokej intoxikácie etanolom. (Ľudovo povedané: bol ožratý, keď čmáral text piesne.) Tomu zodpovedá nielen štýlová nečistota a tematická zmätenosť, ale aj opúšťanie tém verejného záujmu z úvodu piesne a príklon ku vyjadreniu nižších pudov a priamemu vyjadrovaniu svojej sexuálnej potreby.
Ako inak možno interpretovať fakt, že autor v texte piesne operuje vlastnou erekciou? Je náležité v pesničke o richtárovej studni spomínať hneď svoj vlastný stoporený penis?
Nie, nie je to náležité. Je to odsúdeniahodné, priatelia!

Za vojačkov vzali do mesta Trenčína

Dozvedáme sa, že vojenčina autora sa bude odohrávať v Trenčíne. To zas nie je tak zlé. Oveľa horšie by to mal, ak by ho boli odvelili niekam do hôr v západných Čechách. Z Trenčína to má domov na Oravu podstatne bližšie.

Za nimi zaplače nejedna dievčina

Autor predpokladá, že oravské dievčatá budú plakať po odchode chlapcov na vojnu.
To je vcelku správny predpoklad. Na vyváženie však treba uviesť, že zármutok z odchodu milého na vojnu nebýva zas až tak dlhý. Obdobie trúchlenia (ak môžem takto priamočiaro pomenovať obdobie, kedy dievča prežíva stratu svojho partnera) sa v priebehu pár dní zmierni a po pár týždňoch je to celkom znesiteľné.
Tento fakt, samozrejme, autor pesničky nielen nepripustí, ale asi by ani nechcel vedieť. Tým som už síce odbočil od analýzy pesničky samotnej. No chcel som pre zachovanie objektivity poukázať, že aj keď dievčiny zaplačú, ich utrpenie nebude trvať pridlho. Zvyknú si. Mimochodom, autor pesničky to použitím slovesa v nedokonavom stave "zaplače" namiesto "bude plakať" sám anticipoval. Možno bez toho, aby si to možno uvedomoval v plnej šírke.

Daj mi milá, daj mi, už mi dávno stojí

[Obrázková ilustrácia by tu bola naskutku nevhodná] V tejto časti pesničky už autor strmo prechádza k vlastným - utilitárnym záujmom. Namiesto písania textu už len opisuje vlastné nízke pudy a telesné potreby. Proste chce súložiť. Nabáda svoju milú, aby mu dala. Operuje faktom, že už má pevnú erekciu a teda je na súlož riadne pripravený.
Mimochodom: ak sa autor so stoporeným penisom motal opitý po dedine, nečudo, že iskra, ktorá bola exponovaná takým tragikomickým výjavom spadla od úžasu do studne, pretože sa zabudla dívať pod nohy.
Je teda možné, že v pozadí vyschnutej studne stojí sám autor pesničky.
Mladý muž pred vojenčinou nemáva problémy navodiť si erekciu rýchlo a opakovane. To určite vedela aj jeho milá, a preto na ňu fakt už stoporeného penisu jej milenca nemusel urobiť ten dojem, aký si autor zrejme prial.
Keďže sa autor textu snaží o tak primitívne citové vydieranie, svedčí to o jeho dočasnej intelektuálnej oploštenosti navodenej alkoholom. Keďže inak sa autor venuje ušľachtilej záľube - písaniu textov, nedá sa u neho predpokladať organická porucha intelektu. A práve z toho usudzujem, že ide o stav ľahkej ebriety až opitosti. Tomu zodpovedajú nielen formálne, ale aj obsahové vyjadrovacie prostriedky a obraz života kreslený textom piesne. Zhrňme: Autor chce sex. Hneď!

Môj koníček vraný, o plot uviazaný

Autor znenazdajky spomína na svojho o plot uviazaného koňa.
Ťažko povedať, prečo spomína bezmocného koňa tesne po konštatácii, že má erekciu. To bude asi lepšie ani nevedieť. Každopádne to dokresľuje nielen jeho sexuálny profil, ale aj vzťah ku zvieratám daným mu do opatery.
Pevne dúfam, že autor chcel faktom pripraveného koňa iba vydierať svoju milenku. Zrejme v zmysle "kôň aj ja čakáme už len na teba a tak mi už daj".
Aj v tejto interpretácii však zaznieva morbídny vzťah autora ku koňovi. Keďže sa autor - ako sa ukáže - celú noc ožieral, mohol koníka nechať v stajni a nie nechať mrznúť v mrazivej oravskej noci uviazaného o plot. Iste vedel, že na vojenčinu bude odchádzať až ráno.

A milá mu dala sedem raz do rána

Tento fakt nemá jednoznačnú interpretáciu. Autor zrejme chce naznačiť, že za noc súložil 7 krát. Považujem to však za chvastanie. Nepoviem tak asi trikrát, to by bolo v jeho veku a stave pomerne reálne. No viac nie. Dôvod je zrozumiteľný:

Sedem raz do rána, vínka do pohára

V tejto fáze totiž autor priznáva, že celú noc pil. Vypiť za noc vyše litra vína človeka vcelku znemožní. Ak sa autor ožral, skôr zaspal vo vlastných zvratkoch, ako by bol súložil.
Inou možnosťou je, že autor je alkoholik. V takom prípade má vybudovanú toleranciu na etanol a litrík vína preň neznamená nič, čo by ho vyviedlo z konceptu. No u alkoholika by bol skôr typický iný priebeh noci pred odchodom na vojnu - čo najrýchlejšie sa ožrať. Keby popritom aj súložil, nemal by pravdepodobne taký výkon, aby to dokázal 7× po sebe.
Z toho sa dá konštatovať záver, že autorovi sa o tých siedmych súložiach zrejme len snívalo.
To je vlastne aj dobré, pretože ak by súlož bola mala následky v podobe počatia plodu, pre budúce dieťa by bolo zlým vienkom, ak by ho splodili podnapité spermie. Je známe, že v opitosti počaté deti majú väčšie riziko neskorších následkov.
A tak v záujme všetkých zúčastnených je, že náš autor ráno opúšťa Oravu aj so svojím koňom, nech už je jeho vzťah k nemu akýkoľvek. V každom prípade ostáva iba vysloviť ľútosť nad týraným zvieraťom. Zanecháva nám tak len text pesničky popisujúcej smutné udalosti oravskej obce, ktorých bol nielen účastníkom, ale zrejme aj iniciátorom. Je naskutku smutné, že si zo sebou do neznáma autor nezobral aj svoj text plný poloprávd, vulgarizmov a nevkusu.

Závery, syntéza

Podarilo sa nám teda rozkryť veľkú časť pozadia pesničky. Pokúsme sa preto formulovať závery a zložiť z nich pravdivý obraz.

 • V richtárovej studni voda nešumela a ani šumieť nemohla. Dokonca je skoro isté, že richtár žiadnu studňu ani nemal.
 • S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou v tejto vode prirodzene nežili ryby. Keďže udalosti sa odohrali v zime a na Orave, studňa s tak malým objemom vody by bola pravdepodobne zamrznutá, čo by rybám nevyhovovalo a šumeniu vody tiež. Išlo teda zrejme o kaďu na kaprov.
 • Zdá sa teda, že richtár - podobne ako každý politik - klame. A keď už neklame, aspoň nás zavádza, aby tým odviedol pozornosť verejnej mienky od vážnejšieho problému, v tomto prípade ide o odvody.
 • Autor textu piesne sa zjavne nezaujímal o problém s richtárovou studňou do hĺbky. Viac sa zaujímal o možnosť súlože s vlastnou frajerkou.
 • Navyše je možné, že problém s richtárovou studňou konfabuloval priamo autor. To by očistilo miestneho politika.

Skutočný priebeh udalostí

Dej piesne sa odohráva za socializmu na Orave tesne pred Štedrým večerom.
Autor piesne sa podnapitý blíži ku svojej milenke. Uviaže svojho koňa o plot napriek tomu, že vie, že tam koník bude celú noc mrznúť. Zapadá to do obrazu správania opitého muža.
S pevnou erekciou prechádza autor popri richtárovej kadi na kaprov, čoho neželaným svedkom sa stane člen alebo členka mládežníckej organizácie, iskra.
Po nečakanom výjave sa dieťa potkne a spadne do malej kade pred richtárovým domom.
V tejto kadi mal richtár kaprov pripravené na štedrovečernú popravu. Po páde dieťaťa kapri opustia kaďu a v mraze hynú. Ďalší osud dieťaťa a kaprov nie je známy.
Následne sa autor stretáva so svojou milou. Pokúša sa ju citovo vydierať, dožaduje sa sexu, ako je to u opilcov bežné. Nie je známe, či mu milá sex umožnila, každopádne autor sa chvastá, že áno a to 7 krát za noc. V skutočnosti sa však počas tej noci autor hlavne opíjal.
Smutné.