Dunning-Krugerov efekt

Inými slovami sa to dá popísať aj ako ilúzia porozumenia. Máte pocit, že niečomu rozumiete. Správate sa preto vďaka tomu pocitu sebaisto. V skutočnosti však veci príliš nerozumiete, len o tom neviete.

  • Tí čo o veci vedia málo majú pocit, že toho vedia viac, než dosť. Myslia si, že sú kompetentní o tom hovoriť i rozhodovať. Sú suverénni.
  • Skutoční odborníci majú pocit, že vedia príliš málo. „Viem, že nič neviem“ povedia si skromne. Vyjadrujú sa skôr opatrne a váhavo.

Čím menej o veci niekto vie, tým ľahšie sa mu o tom hovorí. Tým jednoznačnejšie výroky sa dajú formulovať. Na otázku či je mäso zdravé dostanete od laika sebavedomú a jednoznačnú odpoveď typu áno, alebo nie. No skutočný odborník na výživu vám jedným slovom neodpovie. Preto si jeho odpoveď málokto zapamätá.

Na internete sa v článkoch a diskusiách lepšie darí extrémom. Na to netreba mať žiadnu kvalifikáciu a môžete hneď písať. Budú to síce nezmysly, ale ľahko sa formulujú a ľudia to rýchlo prijmú. Je to typická ukážka dunning-krugera. Všetci majú pocit, že niečomu rozumejú, hovoria o tom, ale v skutočnosti sa dosť kruto mýlia.

Odborníci sa zvyčajne vyjadrujú zdržanlivejšie a aj zložitejšie. Snažia pozrieť sa na javy okolo nás v ich súvislostiach. Prípadne z viacerých uhlov. Žiaľ, to už je pre čitateľa, alebo diváka myšlienkovo náročné. Často aj nudné. Naproti tomu nepresné názory šírené laikmi môžu byť mimoriadne atraktívne. Sú jednoduché, ľahké na pochopenie. Síce nepresné, alebo chybné, ale to laické publikum nerozozná.

Ľahšie sa šíria jednoduché a chybné informácie, než zložité a presné. Tak sa ale vo verejnosti vytvára chybný názor. Dunning-Krugerov efekt sa teda dá definovať aj výrokom: Neviem, že neviem, že neviem.

Ľudia, ktorí čerpajú svoje informácie len z internetu majú zvyčajne chybné vstupné údaje. Z chybných dát sa potom pokúšajú vyvodiť závery pre seba a svoj život.

Prečítajte si aj knihu Rolf Dobelli Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout.

Niekto napríklad príde s myšlienkou, že kávový klystír môže telo zbaviť rakoviny. Je to nezmysel. Ale je ľahko formulovaný, ľahko pochopiteľný. Nečudujeme sa preto tomu, že málo kvalifikovaný laik takému bludu naletí.

Čo robiť proti tejto myšlienkovej pasci? Predpokladajte radšej, že nie ste odborníkom na všetko. Počítajte radšej s tým, že v mnohých veciach sa môžete mýliť oveľa viac, než ste predpokladali. Ak niečo chystáte, počítajte radšej s horším výsledkom, než čakáte. Pravdepodobne sa z vašich plánov niečo nepodarí. Takmer každý odhad a plán totiž obsahujú aj chyby. Nie, nechcem vás odhovárať v rozlete. Len odporúčam, aby ste mali pripravený únikový plán aj na situáciu, ak sa veci nepodaria na prvý pokus. Niekedy totiž ľudia spravia chybu a namiesto toho, aby čo najskôr „vycúvali“, tak zotrvávajú v starom. Nefunguje to, ale lipnú na tom.

Viac informácií