Zálohujete si svoj mobilný telefón?

Pre ľudí s počítačmi určite nepoviem nič nové a tak pokojne prestaňte čítať. Ak ale počítač nemáte, v tomto článku nájdete informácie, ktoré sa vám môžu zísť.

Dáta v mobilnom telefóne už dnes často nie sú len telefónne čísla a SMS. Naopak – často ide o fotografie, zvukové nahrávky a videoklipy, poznámky. To všetko sa dá nazvať aj osobným majetkom a neraz aj dosť dôležitým. To so sebou prináša hneď niekoľko problémov.

Osobné dáta majú veľkú osobnú hodnotu. Možno „len“ sentimentálnu, ale hodnotu. V prípade straty sa nedajú rekonštruovať, alebo znovu získať. Ak v mobile nosíte všetky svoje fotky za pár rokov dozadu a nemáte počítač, je to jediná existujúca verzia týchto fotografií. Ak sa mobil stratí, ukradnú ho, alebo ak sa pamäťová karta pokazí, je koniec a svoje fotky či nahrávky už nikdy neuvidíte.

Osobné dáta majú veľkú osobnú hodnotu. V prípade že nemáte počítač, asi sa zdráhate tieto súbory zálohovať prostredníctvom počítača nejakého z vašich známych. Čo ak si tajne vytvorí kópiu dát, ktoré nechcete, aby niekto videl?

A tak sa často stretnete s ľuďmi, ktorí nosia svoj mobil stále pri sebe a zaznamenávajú si naň svoje osobné zážitky, spomienky, rodinu, kamarátov. Čas plynie, veci sa menia. Pamäťová karta sa plní. V jednej chvíli sa môže stať, že je plná. Ak mobil nemôže využiť väčšiu kapacitu karty, je problém. Čo vymazať? Kúpiť iný mobil, ktorý by umožnil použiť väčšiu kartu? Ako na ňu dostať tie dáta? A čo ak vám mobil práve teraz niekto ukradne?

Práve z týchto dôvodov je výhodné dáta z mobilu zálohovať, najlepšie pravidelne.

Ako na to tak, aby vaše dáta nezostali na počítači, pomocou ktorého ich zálohujeme? Musíte vedieť, čo presne sa s dátami deje. Ak sa v počítačoch nevyznáte, je jasné, že máte strach – strach z neznámeho. Strach, že za počítačom sedí expert, ktorý bez vášho súhlasu spraví tajne kópiu.

Viem, ak sa na osobné fotky, či dáta pozrieme z istého nadhľadu, spravidla nejde o nič revolučne tajné. Dokonca pre nezainteresovaného ani zaujímavé. Bežné rodinné fotky a videá sú skôr nudný materiál, ako niečo, čo sa oplatí ukoristiť. Na druhej strane sú tieto dáta niečím ako osobný denníček a denníky nemá nikto čítať. Je to niečo podobné, ako listové tajomstvo. Človek potrebuje súkromie.

Ako sa zálohovanie robí normálne?

Normálne – teda na svoj počítač, keď sa nebojím, že mi v ňom niekto bude snoriť. Normálne by som mobil zálohoval dvoma spôsobmi.

  1. Siahol by som po programe od výrobcu mobilného telefónu. Ten umožní zálohovať telefónne čísla, SMS a ostatné dáta do špeciálneho súboru. Z tohto súboru potom pomocou toho istého programu môžete dáta „vrátiť“ do iného mobilu. Napríklad ak si kúpite nový mobil, „nakŕmite“ ho takýmto spôsobom svojimi dátami. To však platí len pre prípad, že hovoríme o mobiloch jednej značky. Zálohovací súbor je inak pre počítač prakticky nepoužiteľný, bez mobilu si také dáta neprezriete.
  2. Druhý spôsob zálohovania dát je exportovať ich z mobilu vo forme čitateľnej nielen pre mobilné telefóny, ale aj pre počítač. To znamená adresár s kontaktmi exportujte v niektorom prenositeľnom formáte (XLS, CSV, TXT). Viem, ak s počítačom nerobíte, tak vám to nič nehovorí. Ale programy k mobilom takú funkciu majú, nájdite ju. Fotografie treba z počítača exportovať ako jednotlivé obrázky, podobne videá a zvuky – každý záznam do jedného súboru. Týmto spôsobom získate zálohu obsahu svojho mobilu, ktorá sa dá prezerať priamo v počítači, môžete, napríklad, takto vytiahnuté fotky z mobilu dať vyvolať na papier vo fotoslužbe.

Ak sa pýtate, ktorú z verzií odporúčam, aby ste dali vyrobiť, tak som za obidve verzie. Ak môžete, zálohujte všetko jednak vo forme záložného súboru pre mobil a zároveň aj do všeobecne čitateľného formátu.

Kam dáta z mobilu zálohovať?

Ak sa nebojíte zneužitia, najlogickejší postup je z mobilu zálohovať dáta na pevný disk v počítači. To je prirodzený spôsob.

  • Potom sa ďalej dá z takto získanej zálohy vypáliť kópia dát na DVD disk. (Páľte vždy dvojmo, najlepšie na 2 druhy DVD médií.)
  • Ak používate prenosný harddisk, je vhodné vyrobiť aj zálohu dát aj na tomto disku. Inými slovami – kópia dát nech je aspoň na dvoch druhoch médií.
  • Ďalšia možnosť je zálohovať dáta na USB kľúč, alebo pamäťovú kartu. No túto zálohu považujte za provizórnu, tieto médiá nie sú určené na dlhodobé skladovanie dát, nie sú celkom spoľahlivé.
  • Pokiaľ chcete tieto dáta ešte poistiť pred očami nezainteresovanýchm treba ich zašifrovať. Najjednoduchšie je použiť na to zadarmo šírený a spoľahlivý program truecrypt.org, uvedomujem si však, že táto téma naozaj nie je nič pre začiatočníka. Jednoduchšie bude použiť WinRar a zaheslovať archív.

A teraz poďme zálohovať tak, aby v počítači nič nezostalo

Pokiaľ sa obávate zneužitia, potom sa žiadna záloha nesmie vykonať na harddisk v počítači, pretože ten ostane majiteľovi počítača.

  • Skúsený borec by sa mohol k vašim dátam dostať aj v prípade, že by ste ich po zálohovaní vymazali z počítača pomocou príkazu ctrl+delete kedy sa zmažú a neprenesú do odpadkového koša. Aj zmazané dáta sa ešte fyzicky nejaký čas na disku nachádzajú a pomocou špeciálneho softwéru sa dajú získať späť. Takže vašim cieľom je dosiahnuť to, aby sa dáta z mobilu neskopírovali na disk.
  • Kým si z počítača len prezeráte obsah mobilu, priamo v mobile, nič sa nedeje. Tie dáta sa do počítača nedostávajú. (No... Zvyčajne.)

Ako na to?

Potrebujete zálohovať svoje dáta tak, aby sa už prvá záloha vykonala na médium, ktoré je vaše. Napríklad na USB kľúč, alebo na inú pamäťovú kartu, ktorú pripojíte k počítaču. Pokiaľ pri kopírovaní obsahu mobilného telefónu ukladáte dáta priamo na médium, ktoré si hneď odnesiete, tieto dáta v počítači nezostanú, pretože v ňom fyzicky nie sú.

V ďalšom kroku môžete, napríklad, tieto dáta skomprimovať pomocou programu ako WinRar a podobného a to tentoraz pokojne aj na disk v počítači – komprimujte však tieto dáta zaheslované. Je to jednoduchšie, ako pracovať s Truecryptom.

Zaheslovaný archív obsahuje všetky dáta z mobilu, no nikto sa k nim nedostane ak nemá heslo. Tento zaheslovaný súbor potom môžete vypáliť na DVD disk a už máte zálohu nielen na pamäťovej karte, ale aj na DVD disku. Dôležité je po kompresii dát overiť, či ste zadali správne heslo! Preklep by totiž znamenal, že sa ku svojej zálohe už nikdy nedostanete. DVD s komprimovanými dátami je bezpečný spôsob, ako uložiť zálohu rodinných, či súkromných dát tak, aby tam nemohli nahliadnuť prezviedavé očká. (DVD samotné však nie je bezpečné, ľahko sa môže poškodiť, nemá rado slnko a podobne. Preto cenné dáta zálohujte na viac druhov DVD a radšej aj na rôzne iné médiá.

Poznámka pre paranoidných

To čo som napísal platí všeobecne.

  • Viem si predstaviť, že ak by nejaký počítačový špecialista naozaj veľmi chcel, asi by vedel pripraviť počítač tak, aby aj počas zdanlivo nevinnej operácie tento počítač tajne vykonal nejakú formu zálohy. Ja síce neviem, akými prostriedkami by to šlo, ale som si istý, že by to šlo.
  • Zaheslovaný archív sa dá rozšifrovať, ale pokiaľ nezvolíte heslo typu „miro“ alebo „123“, tak to nie je tak jednoduchý akt. Človek, ktorý je počítačový špecialista by jednoducho zaheslovaný archív vedel rozheslovať, ale taký človek zvyčajne nezvykne mať čas snoriť v cudzích dátach, má dosť svojich. Pre istotu je dobré ak je heslo dlhšie (6 a viac znakov, nielen písmená, ale aj čísla, nie slová, ale zhluky písmen. Také heslo sa prelomí ťažko. Správne heslo je napríklad „k78taqx.aa“ nesprávne „miro123“) No a drobnosť pri hesle – musíte mať spôsob, ako si na to heslo spomeniete...

Pokiaľ teda máte pocit, že by vaše dáta mohli byť ukoristené, radšej si kúpte vlastný počítač. Dnes už nie sú tak drahé, aby sa to nedalo zvládnuť...

Každopádne – ak si mobilom zaznamenávate svoj život, pravidelne si obsah mobilu zálohujte.

Ako ste na tom vy? Zálohujete si dáta zo svojich mobilov?