Inštitúcie kam sa obrátiť

Sú situácie, kedy už jednotlivec sám nestačí. Potom je možné obrátiť sa na pomoc k inštitúciám, alebo organizáciám. V tejto sekcii nájdete postupne rôzne tipy, ktoré môžu byť užitočné.

Základným zdrojom informácií asi budú oficiálne stránky a to

Ďalšie informácie nájdete na stránkach:

Slovenská humanitná rada združuje neziskové organizácie. Niektoré z nich sa venujú aj pomoci a charite. Niekedy môžete u nich nájsť pomoc.

Okrem toho sa dá nájsť veľa komerčných (platených) služieb, ktoré poskytujú pomoc, asistenciu, opatrovateľov a ďalšie služby.

  • Opatrovateľ môže prichádzať ku vám domov.
  • Môžete žiadať o umiestnenie do zariadenia pre dlhodobú opateru.
  • Hľadajte možnosti, ako vám môžu organizácie pomôcť pri spolufinancovaní zdravotníckych pomôcok. Nemusí vždy ísť len o pomoc, často veľmi pomôže aj dobrá rada.

Aj internet ako taký by sa dal použiť ako forma pomoci. Na ňom často nájdete veľa informácií. Užitočné môže byť aj diskutovať v diskusných fórach. (Ak viete po anglicky, je to značná výhoda.) Keď s ostatnými diskutujete o svojich problémoch, stane sa niekoľko vecí:

  1. Zistíte, že zďaleka nie ste jediní, kto je v rovnako ťažkej situácii.
  2. Tí, čo podobný problém riešia už dávnejšie, môžu vám účinne pomôcť dobrou radou.
  3. Vzájomne sa podporíte, vypočujete si ťažkosti iných. Na cudzí problém sa reaguje ľahšie a často tak môžete poradiť nečakane dobre. Človek s vážnym problémom často nedokáže svoju situáciu posúdiť s potrebným nadhľadom.

Neskôr tento článok doplním o ďalšie informácie.