4 - Kŕmime databázu MySQL

Poslať do MySQL databázy dáta cez program phpMyAdmin je jednoduché, ale môže sa vám stať, že to nezaberie. Potom nastúpi nutnosť naštartovať príkazový riadok.

Človek PHP neznalý sa príkazového riadku bojí a vyhýba sa mu. Ale potom príde tá chvíľa, keď sa trebárs 7 megová databáza odmietne vložiť do systému a končí s chybovým hlásením.

Potom zistíte, že s príkazovým riadkom (v češtine je riadok samička) je to nielen jednoduchšie (!) ale dokonca aj podstatne rýchlejšie.

Vsiaknutie asi trojmegovej databázy mi cez phpMyAdmin trvalo asi hodinu. V príkazovom riadku asi dve sekundy.

Takže ako? Použite niektorý súborový manažír, napríklad Far. Presuňte sa do adresára C:AppServmysqlin, alebo kde máte súbory MySQL.

Do tohoto adresára si dajte súbor s databázou, ktorú chcete importovať a napíšte:

mysql nazov_databazy_do_ktorej_to_pojde < zaloha_databazy.sql

A stlačte enter. To je všetko.

Ak teda máte vytvorenú databázu s názvom pokus a dáta v súbore pokusdata.sql syntax vyzera takto:

mysql pokus < pokusdata.sql

Ak vás databáza nechce pustiť bez definície používateľa, potom pre root používateľa použite syntax

mysql -u root  pokus < pokusdata.sql

A ešte jeden tip od Michala Bilčíka https://www.mysqlfront.de/ je vraj výborné krmítko databázy.