Susedia

Susedia sú vždy lotéria. Buď máte šťastie alebo nie. V lepšom prípade o nich ani nebudete vedieť. V tom horšom prípade vám síce zákon poskytuje určitú mieru ochrany, ale bojovať so susedmi zákonnými metódami je vždy krajné riešenie. Neveští nič dobré a dáva tušiť, že iné metódy jednaní asi zlyhali.

Susedia a zákon

Občiansky zákonník stanovuje, že vlastník veci (v tomto prípade bytu) sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho (teda vašich) práv. Takúto povinnosť môže mať aj ten, kto nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom veci (napr. nájomca).
Pojem „nad mieru primeranú pomerom“ treba vykladať objektívne a konkrétne, t.j. mala by sa v ňom zohľadniť, okrem iného, intenzita a frekvencia neoprávnených zásahov, pričom treba brať do úvahy miestne pomery.

Spod ochrany je vyňaté bežné správanie susedov, ktoré je obvyklé, a nemožno spravodlivo požadovať, aby sa sused takéhoto správania zdržal (napr. plač malých detí). Ťažko posúdiť, čo s brechaním psa, škriekaním vtáka, či zápachom hnoja z chovu ošípanej.

V prípade, ak už odmietate ďalej tolerovať hlučných susedov, a ani po niekoľkonásobnom upozorňovaní nedôjde k náprave, môžete podať ako vlastník bytu na súd žalobu, aby súd toto konanie zakázal. Treba však rátať s tým, že súdne konanie určitý čas trvá, a preto sa nedomôžete svojich práv okamžite. A tak vám susedia budú strpčovať život. Navyše pre susedské vzťahy nebýva súd tým najlepším základom...

Hluční susedia

V prípade, ak sú vaši susedia hluční aj v neskorých nočných hodinách, t.j. po 22 hodine, je možné, že sa svojím konaním dopúšťajú priestupku porušovania nočného pokoja v zmysle zákona o priestupkoch, za ktorý im obvodný úrad môže uložiť pokutu až do výšky 1 000 Sk.

Oznámenie o priestupku môžete podať na príslušnom obvodnom úrade. Odporúčame Vám, aby ste priestupok proti porušovaniu nočného pokoja mali pri jeho oznámení dostatočne podložený svedeckými výpoveďami.

Tretím a pravdepodobnejšie najúčinnejším prostriedkom je obrátiť sa v prípade porušovania nočné pokoja vašimi susedmi na políciu, ktorá je príslušná na objasňovanie priestupkov proti verejnému poriadku.

Bezmocnosť je nepríjemná

Susedské vzťahy v paneláku sú komplikované. Práve tým, že sme sa rozhodli žiť v tesnej blízkosti iných ľudí by sme mali akosi počítať s tým, že budeme s nimi zdieľať nielen priestor, ale aj iné prejavy ich života. Potom sú to maličkosti, ktoré vedia strpčiť život, ale nedá sa s nimi veľa robiť. Posúďte sami.

  • Počúvanie hudby / televízie hlboko do noci. Sused nemusí byť práve pubertiak, ktorý počúva nahlas hudbu. Možno je to nahluchlá babka, ktorá aby počula správy, musí ich dať naplno. Keďže sa pri nich unaví, zaspí a televízor u nej celý večer reve naplno. Čo s tým? Aj keby vám sľúbila že nabudúce to dá tichšie, nedá. Nepočula by. A aj tak zabudne. Tá skleróza...
  • Príprava jedla. Čo ak sa sused chystá na nočnú a večer keď zaspávate sa vám do okna začne valiť susedova vôňa z jedla. Cibuľka, slaninka, klobáska...
  • Fajčenie. Mnoho ľudí si nechce zasmradiť byt, fajčia na balkónoch a v oknách. Pre nefajčiara je taká situácia na šľaktrafenie. Smrad je nepríjemný, dotieravý a nemáte možnosť brániť sa.
  • Domáce zvieratá. Brechajúci pes, ktorý čaká pána? Áno, toto som párkrát zažil v jednom paneláku, kde to celý dom trpí už asi 6 rokov. Pes ráno o siedmej začne pri dverách brechať a okrem pár páuz, kedy sa napije, s tým neskončí pred štvrtou.
  • Do toho sa môže ozvaž z iného poschodia dieťa, ktoré cvičí stupnice na klavíri.
  • Ak máte to správne "šťastie", nafasujete rodinku, kde sa po príchode muža z krčmy (po pol noci, samozrejme) spustí neprekonateľná hádka pri ktorej sa trieska dverami, ziape, tu a tam počuť črepiny.
  • Vhodný miláčik do bytu je aj korela, najlepšie sama. Osamelá korela bude celé dni nepretržite hvízdať. Toto kontaktné volanie v prírode počuť na pár kilometrov. Tak sa tieto vtáky hľadajú. Ak majú korelu susedia o pár ulíc ďalej, tieto dve korely sa budú vzájomne volať. Máte sa na čo tešiť.

Takto sa dá pokračovať. Susedské vzťahy teda vyžadujú veľkú mieru tolerancie. Žiaľ to, čo je pre niekoho príjemné a milé (milé štekanie havinka) pre druhého znamená plnú dávku adrenalínu (to debilné psisko zas brechá). A čo s tým? Nikto nevie. Tolerancia veľmi často znamená len to, že my susedom budeme trpieť všetko a oni nám nič - ak sme ohľaduplní. Potom z toho vznikajú pocity ukrivdenosti, nespravodlivosti. Tie môžu prerásť do susedskej hádky, konfliktu.