Vyberáme fasádnu omietku

Čaká vás výber fasádnej omietky? Potom určite riešite veľké množstvo otázok. Fasádna omietka by mala ladiť ku streche a ostatným častiam budovy. Nezabúdajte na vzhľad priľahlých stavieb, prístreškov a oplotenia, aby ste neporušili celkový štýl dvora i okolitého prostredia domu. Určite si neželáte, aby dom pôsobil v danom prostredí ako päsť na oko.

Veľký dôraz je pri voľbe omietky kladený na kvalitatívne parametre, pretože omietka bude súčasťou domu niekoľko desiatok rokov. Štruktúra a najmä farba omietky dokáže premeniť vzhľad budovy od základu. Z nenápadnej stavby urobí budovu, ktoré je magnetom pre ľudský pohľad. Výberu správnej omietky sa vyplatí venovať potrebný čas, energiu i finančné prostriedky.

Pravdou je, že pre voľbu fasády máte viacero možností. Zohľadňovať treba viacero kritérií a požiadaviek, ktoré si skúsime stručne priblížiť. Jednotlivé typy omietok disponujú rozličnými technickými vlastnosťami i cenovými úrovňami. Pred učinením samotného výberu konkrétneho typu omietky sa oboznámte so základnými parametrami jednotlivých fasádnych omietok. Venujte pozornosť technickým údajom, estetickému vzhľadu a subjektívnym cenovým možnostiam. Nepodceňujte odtieň fasády, pretože práve farby veľa prezrádzajú o majiteľovi. Nezanedbateľné sú účinky farieb na človeka. Nebojte sa požiadať o informácie kvalifikovaných predajcov. Dajte si vytvoriť vizuálny návrh. Pýtajte sa, pretože čím viac informácií máte, tým lepšie rozhodnutie učiníte.

Omietky môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín, ktoré sa od seba odlišujú. Do prvej skupiny patria minerálne štrukturálne omietky. Kategóriu pastovitých štrukturálnych omietok rozdeľujeme do podskupín na akrylátové, silikátové a silikónové. Na trhu nájdete i kategóriu silikónovo-silikátových omietok. Okrem toho sú na finálnu úpravu exteriéru a interiéru určené ušľachtilé omietky, ktoré poznáme pod menom brizolit. Na trhu sú niekoľko rokov, ale technológia výroby sa neustále zdokonaľuje. Sokle a menšie plochy exteriéru alebo interiéru možno zvýrazniť mozaikovou omietkou. V čom spočívajú zásadné rozdiely?

Minerálne štrukturálne ryhované a zatierané omietky sa dodávajú vo forme prášku a riedia sa vodou. Vyrobené sú na báze minerálnych spojív. Pri nanášaní treba dodržať viacero pravidiel. Nutnosťou je plynulé aplikovanie hmoty a vytváranie konečnej dekoračnej štruktúry za mokra. Pozitívom je nízka cena a slušná paropriepustnosť. Odborníci upozorňujú na nutnosť použitia egalizačného náteru, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť farby. Egalizačný náter sa podieľa na zvyšovaní odolnosti povrchu omietky voči vode. Farebné prevedenie minerálnych omietok je obmedzené, preto zákazníci siahajú po pestrej farebnej palete pastovitých omietok.

Pastovité štrukturálne omietky sa dodávajú v „tekutom“ (pastovitom) stave v plastových vedrách. Produkujú sa v rozličných štruktúrach, zrnitosti a pestrej palete farieb. Pred nanášaním je nutné použiť penetračný náter a zabezpečiť čistotu a stabilitu povrchu.

Medzi najlacnejšie varianty pastovitých omietok patrí akrylátová omietka. Akrylátová omietka je v drvivej väčšine prípadov zmesou akrylátovej živice a syntetických polymérových spojív. Pozitívom je schopnosť zamaskovať drobné trhliny na pôvodných omietkach. Neodporúča sa do prostredia, ktoré je vystavené exhalátom cestnej premávky. Nevhodná je do priemyselných zón, pretože sa ľahko zašpiní. Vyznačuje sa menším stupňom farebnej stálosti a pomerne nízkou paropriepustnosťou. Podobne ako silikónová a silikátová omietka sa dobre nanáša na minerálny podklad, ale aj ďalšie druhy povrchov.

V rebríčku kvality pastovitých omietok patrí stabilná priečka silikátovej omietke. Silikátová omietka je produkt vyrobený zo spojív, ktoré predstavujú vodné roztoky kremičitanu draselného známeho pod pojmom vodné sklo. Charakterizuje ju vyšší stupeň paropriepustnosti ako je napríklad pri akrylátovej omietke. Je odolná voči vode a vhodná do zón s hustou premávkou alebo priemyselnou výrobou. Má schopnosť udržať si krásny farebný vzhľad aj napriek nepriaznivým vonkajším vplyvom. Pred nanášaním dbajte na dokonalú úpravu povrchu, pretože silikátová omietka obsahuje vodné sklo. Nedostatočná príprava podkladu a obsah vodného skla v omietke môže spôsobiť nedokonalé prekrytie stavebných konštrukcií. Oproti akrylátovej omietke má pomerne veľkú nevýhodu – nedokáže zakryť trhliny a povrchové nezrovnalosti. Manipulácia so silikátovou omietkou je pomerne náročná a vhodná pre odborníka.

Jednotkou medzi pastovitými omietkami je silikónová omietka pochádzajúca zo silikónových živíc a syntetických polymérov. Z hľadiska ceny patrí k najdrahším alternatívam pokrytia fasády. Cena je adekvátna vysokej kvalite. Silikónová omietka je paropriepustná a farebne stála. Skvelo odoláva vplyvom počasia a vode. Vyznačuje sa výbornou krycou schopnosťou trhlín, prasklín, puklín a drobných povrchových nezrovnalostí. Oproti akrylátovej a silikátovej omietke disponuje výhodou, ktorou je samočistiaci efekt. Omietka chráni budovu pred plesňami, škodlivým slnečným žiarením a najrozličnejšími mikroorganizmami. V súčasnosti patrí medzi najkvalitnejšie fasádne omietky.

Na ošetrenie a dekoračnú úpravu spodných častí domu, oblastí okien a dverí, slúži mozaiková omietka. Mozaiková omietka zložená z malých zrniek disponuje vlastnosťami, ktoré z nej robia omietku maximálne vhodnú do vonkajších priestorov. Skvelo odoláva mechanickému poškodeniu.