Po svadbe

Po roku od svadby sa často mnoho manželov rado venuje oslave prvého výročia vzťahu, ktorý môže byť symbolický. Stojí za zváženie, či prvé výročie svadby je naozaj tým pravým míľnikom, ktorý vypovedá niečo o vašom vzťahu. Najmä v dnešnej dobe je časté, že manželia spolu žijú dosť dlho pred dňom svadby a svadobný okamih prichádza aj niekoľko rokov po tom, čo dvojica spolu chodila. V takých podmienkach nepovažujem ja osobne výročie dňa sobáša za akokoľvek významný dátum, i keď v tomto so mnou mnohí nebudete súhlasiť. Ja si skôr myslím, že je dôležitejším výročím dátumu odkedy ste spolu naozaj, pretože toto časovanie zodpovedá realite.

Predsa len svadba je síce dôležitá, ale stále iba formálna udalosť. Zato skutočný dátum zoznámenia alebo prvého stretnutia je pre dvojicu často rozhodujúcejší než nejaký obrad, ktorý sa konal len za účelom formalizácie už existujúceho harmonického vzťahu. Preto sa nazdávam, že je oveľa dôležitejšie myslieť na výročia skutočného sa spoznania danej dvojice.