Svadba v rôznych krajinách

Aj keď predstava o správnej svadbe je často veľmi presná, je dobré pozrieť sa na to, ako sa na svadbu pozerajú iné kultúry, či národy.

Svadba je totiž skôr obradom a tak sa viaže na tradície, ktoré sa v danej krajine často formovali stovky, alebo tisícky rokov. Môžu sa preto líšiť nielen samotné svadobné zvyky, ale dokonca aj počet neviest, či mužov, ktorí budú tvoriť budúcu... vlastne niekedy ani nie svadobnú dvojicu. Sú krajiny, kde manželia potrebujú mikrobus, ak chcú niekde ísť spolu. V našich končinách je to asi dosť exotická predstava.

Svadba však vo veľkej väčšine kultúr patrí k najvýznamnejším životným udalostiam. Ide o formálne spojenie páru, ktorý sa rozhodol ďalej kráčať na ceste životom. Také rozhodnutie je v každej krajine vážnym.

Tiež sa dá povedať, že svadba je väčšinou spojená s veľkými výdavkami. Jednak chce zvyčajne rodina vyjadriť svoju účasť na udalosti, osláviť svadobčanov a druhak budúci manželia potrebujú do nového života peniaze a vybavenie. A tak za najlogickejšie by som považoval namiesto okázalých a bujarých osláv sústrediť viac financií pre novomanželov, ktorí v novom živote asi ocenia každý praktický dar, či euro navyše.

Ale to som odbočil. V tejto sekvci si teda prečítajte, aké rôznorodé sú svadobné zvyklosti v rôznych krajinách sveta.