Svadobná hostina

Naplánovať svadbu je pomerne jednoduché, pretože ide o pomerne krátky obrad, ktorý sa uskutoční na vopred známom mieste a vo  vopred stanovenom čase. Po tomto obrade však môže nasledovať hostina, či zábava a čím väčšiu ju chcete zorganizovať, tým náročnejšia bude príprava.

Odporúčam, aby ste plánovanie hostiny realizovali čo najkonzervatívnejšie.

Aj keď do manželstva vstupujú často mladí ľudia, ktorí majú svoje názory na život, je vhodné, aby ste mysleli aj na to, že na svadobnú hostinu prídu ľudia s vyšším vekom, ktorí majú - pokiaľ ide o jedlo - veľmi veľa nárokov, podmienených často zdravotnými problémami. Preto je vhodné, aby voľba jedálneho lístka zodpovedala dietetickým požiadavkám aspoň väčšiny zúčastnených.

Naplánovať svadbu je pomerne jednoduché, pretože ide o pomerne krátky obrad, ktorý sa uskutoční na vopred známom mieste a vo  vopred stanovenom čase. Po tomto obrade však môže nasledovať hostina, či zábava a čím väčšiu ju chcete zorganizovať, tým náročnejšia bude príprava.

Odporúčam, aby ste plánovanie hostiny realizovali čo najkonzervatívnejšie.

Aj keď do manželstva vstupujú často mladí ľudia, ktorí majú svoje názory na život, je vhodné, aby ste mysleli aj na to, že na svadobnú hostinu prídu ľudia s vyšším vekom, ktorí majú - pokiaľ ide o jedlo - veľmi veľa nárokov, podmienených často zdravotnými problémami. Preto je vhodné, aby voľba jedálneho lístka zodpovedala dietetickým požiadavkám aspoň väčšiny zúčastnených.

Ale pozrime sa na plánovanie svadobnej hostiny postupne.