Svadobné oznámenia

Vzhľadom na to, že svadba nie je iba formálnym obradom, ale aj symbolickou chvíľou, kedy sa dvaja rozhodnú putovať ďalej životom spoločne, odporúčam, aby ste pri pozvánkach zachovávali istú mieru dôstojnej konzervativity a vyhli sa tým najväčším úletom. Rôzne netradičné a žartovné pozvánky síce môžu pripadať na prvý pohľad ako dobrý nápad, ale nemusia sa v praxi osvedčiť. Ich príjemca môže byť zneistený, či je to žart alebo naozajstná pozvánka, alebo môže byť pobúrený, že znevažujete akt manželstva, ktorý môže byť mnohými ľudmi, a aj je považovaný za určitú skôr vážnu udalosť, než vhodný terč na žarty.

S ohľadom na to by ste mali formulovať text pozvánky podľa možnosti čo najstručnejšie, zrozumiteľne a seriózne. Celkový dizajn pozvánky odporúčam voliť skôr dôstojný, než žartovný, skôr seriózny, než uvoľnený.

Iste ak sa všetci rozhodnete, že vaša pozvánka má byť celkom iná, nekonvenčná a netradičná, je to vaše rozhodnutie, ale dobre premyslite, či ho každý komu ju pošlete pochopí správne.

Na pozvánke by mali byť minimálne nasledujúce informácie:

Úplné mená nevesty a ženícha. Dátum, čas a miesto obradu a adresu, na ktorú sa môže poslať blahoželanie. Tí, ktorých chcete pozvať aj na svadobnú hostinu, mali by to mať na pozvánke jasne uvedené.

Ak posielate pozvánku, pre svojho priateľa, o ktorom viete, že by si rád so sebou zobral kamaráta alebo priateľku, je dobré, ak to na pozvánke bude jasne napísané. V prípade, že sa obrad koná na mieste, ktoré je ťažko nájsť, alebo očakávate, že by pozvaní mohli mať problémy s orientáciou, priložte k pozvánke aj mapku a spôsob ako miesto obradu nájdu. Ideálne je ak nájdete spôsoby ako pristúpiť do danej lokality autom a zároveň aj to, ako sa tam dá dostať mestskou dopravou.

Pokiaľ ide o formu pozvánky, vhodné sú biele papiere z hrubého materiálu. Môžete zvoliť rôzne druhy tlače. Môže byť zvolená aj forma hĺbkotlače, ktorá však je pomerne drahá a môže trvať dlhší čas.

Sadzbu pozvánky dajte skontrolovať niekoľkým ľudom, pretože občas sa podarí urobiť v texte takú chybu, ktorú ani po niekoľkých prečítaniach nezbadáte. Až nakoniec vás môže niekto upozorniť,  že v pozvánke máte hrúbku, ale to už je neskoro.

Štandardne je väčšinou pozvánka riešená formou tlače a stojí na jednoduchom textovom riešení, ktoré využíva niektoré z elegantných ozdobných písmen, alebo písmen simulujúcich ručné písmo. Táto technológia vychádza z toho, že pozvánky sa vyrábajú pomocou sadzby. V súčasnosti sa však začínajú čoraz viac dostávať do domácností aj bublinkové tlačiarne a mnoho ľudí môže dostať nápad, že si vyrobia pozvánku doma sami. Tento nápad nie je celkom nereálny, ale môže mať niekoľko problémov