Viac verzií Windows na jednom počítači

Vista. Nový systém, nové problémy. Neraz zatúžime vrátiť sa ku starému Windows. O chvíľu po novom. Ako to spraviť, aby sa dalo "fungovať" na viacerých systémoch?

V úvode článku podotýkam, že sa nebudem venovať možnostiam práce s Linuxom, jeho bootmanažérom a zostanem len na pôde prostredia Windows.

Mať poruke dva, či viac operačných systémov nie je nič pre bežného používateľa počítača, ktorý sa chce venovať svojej práci. Bootovanie rôznych operačných systémov vyžaduje aspoň "strednú znalosť práce s počítačom". Pracuje sa totiž s harddiskami, bootsektorom na disku. Nesprávne zvolená akcia môže ľahko viesť k zneprístupneniu počítača, či priamo ku strate dát. Experimentovanie s viacerými operačnými systémami môže viesť k poškodeniu štartovacej sekvencie na disku a pre neskúseného používateľa to môže predstavovať vážne zdržanie (kým nájde riešenie).

Preto pred tým, než sa pustíte do inštalácie druhého Windows, radím vám s najväčšou naliehavosťou: zálohujte všetky svoje dáta tak, ako keby ste už disky, ktoré sú v počítači nikdy neuvideli. Na zálohovanie je asi ideálny prenosný USB harddisk.

Šachovanie s diskami až po mat

K najspoľahlivejším postupom práce patrilo ešte nedávno vložiť do počítača konkrétny disk a pracovať s ním. Kto má viac harddiskov, môže striedať operačné systémy bezpečne. No toto riešenie môže mať aj svoje nevýhody.

  • Pripájanie diskov káblikmi priamo v počítači vedie k častému lámaniu káblikov. V poslednej dobe sú veľmi jemné a po pár zasunutiach a vysunutiach sa niečo odlomí. Potom sa začnú objavovať čudné problémy a dlho nemusíte vedieť, že chybou je práve odlomený káblik.
  • Harddisky sa dajú vymieňať aj pomocou zásuvky na harddisk, ktorá však môže priniesť tiež ťažkosti. Častým zasúvaním a vysúvaním sa môže poškodiť konektor a aby bol harddisk riadne chladený, mávajú tieto zásuvky často chladič - čiže zdroj hluku navyše.
  • Pri manipulácii s harddiskom je vždy riziko, že vám spadne a stratíte disk aj dáta na ňom.

Preto odporúčam voliť iné riešenia, ako fyzické manipulovanie s hardvérom. Pozrime sa teda na korektný postup.

Tak, ako Bill káže

Podľa Microsoftu je možné inštalovať viacero verzií Windows na jednom počítači a to tak, že každý jednotlivý operačný systém by mal byť na vlastnej partícii, alebo na vlastnom harddisku.

Tu je postup jednoduchý - inštalujte Windows v poradí ich veku. Teda najskôr Windows 98, potom Windows 2000, potom Windows XP a až nakoniec Windows Vista. (Aj v prípade, že inštalujete len 2 operačné systémy, je lepšie inštalovať ich v tomto poradí.)

Druh inštalácie dajte na "nová inštalácia" a nie "upgrade". Tento postup zaistí, že novo inštalovaný Windows položí pri štarte počítača otázku, ktorý z inštalovaných Windows si prajete spustiť.

Mať naraz 2 Windows na jednom počítači býva síce väčšinou možné, ale nie vždy celkom spoľahlivé.

Možné problémy

Niektoré aplikácie môžu ignorovať fakt, že majú pracovať v oblasti D:Program Files. Niektoré dáta tam zapíšu, iné uložia automaticky do C:Program Files. Môže tak dochádzať k postupnému zmiešavaniu niektorých dát medzi systémami a k nestabilite. Preto takúto konfiguráciu používajte len podmienečne - počítajte s tým, že krehká rovnováha môže vydržať bez problémov, no o pár dní sa to celé môže začať rúcať.

Výhodou takej konfigurácie je predovšetkým pohodlie. Stačí počítač reštartovať a odpovedať na otázku, aký systém má byť spustený.

Bootovanie z rôznych diskov

Ak v počítači máte viac harddiskov, je možné prepínaním ich poradia v BIOS určiť, ktorý disk sa použije pre štart systému. Toto riešenie však vyžaduje inštaláciu Windows na jediný disk. Po inštalácii treba disk vybrať a vložiť do počítača iný. Naň inštalujte iný Windows a až potom môžete disky vložiť do počítača spoločne a prepínať. Toto riešenie teda je trocha komplikovanejšie na inštaláciu a aj na názvy. Disk, z ktorého Windows štartuje sa bude v aktívnom systéme správať, ako disk c: a ak na ňom máte aj dáta, v druhom Windows ich nájdete na disku D, čo môže spôsob