Vista a modrá obrazovka smrti

Windows Vista nepadá, ak ju k tomu nebudete posmeľovať. No niektoré programy ju dokážu zraziť na kolená. Ako sa s takou situáciou vyrovná nový systém? Padne za vlasť do reinštalácie, alebo to rozdýcha?

Ak pracujete s Windows častejšie, asi poznáte situáciu typu modrý šach-mat. Do fungujúceho Windows nainštalujete nejakú aplikáciu, alebo ovládač. Po reštarte sa ukáže modrá obrazovka a je koniec. Hra skončila, klietka spadla. Nepomôže nič, ak nie ste certifikovaný expert na Windows. Safe mode, ani posledná známa funkčná konfigurácia vám nepomôžu. Ručný zásah do konfigurácie je prakticky nereálny. Ostáva krotko pustiť novú inštaláciu Windows a začať pekne odznova...

Pokúsil som sa preto "natlačiť" do Windows Vista väčší počet rôznych programov známych aj neznámych výrobcov. Bol som zvedavý, ako naša šelmička Vistička zareaguje na takéto priame dráždenie tyčou cez mreže klietky. Po inštalácii asi dvadsiatich programov (naraz, bez reštartov) som Vistu reštartoval a stalo sa presne to, čo som čakal. Niektorý z nich (dosť pravdepodobne starší firewall, ale to nie je pre účely textu podstatné) spôsobil, že Vista hneď po štarte skončila modrou obrazovkou. Táto sa zobrazovala po dobu necelej sekundy, takže bez fotoaparátu by som si len ťažko prečítal, čo tam stojí.

Ako je zvykom, Windows oznamuje, že sa mu niečo nevidí a aby predišiel poškodeniu počítača, zastavil činnosť. Po sekunde nasleduje reštart s možnosťou aktivovať niektorý z diagnostických režimov.

Prezradím vám pointu radšej hneď: správne riešenie je napísané na obrazovke v bodoch, hneď, ako prvá voľba. Ja som to skúsil najskôr "klasickým" Safe mode. Dúfal som, že ma "pustí" do systému a že ručne odinštalujem problémovú aplikáciu.

Pár sekúnd sa nahrávali inicializačné súbory, ale Vista skončila modrou obrazovkou skôr, ako by začala nabiehať do grafického režimu.

Voľba F8 po štarte počítača ponúkne síce viac možností, ale ani jedna sa nedá použiť, systém končí do modrej obrazovky. Nepomohla ani voľba poslednej známej funkčnej konfigurácie. Doteraz všetko pri starom.

V tejto situácii sa oplatilo rovno úplne reinštalovať systém Windows XP. Bolo to zväčša rýchlejšie, než niekoľkohodinový a často neúspešný zápas o záchranu pomocou Recovery Console. Predsa len, je to nástroj pre špecialistu. Bežný, ani skúsený používateľ si v tejto situácii neporadí, určite nie rýchlo. Bolo by treba začať študovať podklady a to zaberie veľa času. No a my od Windows tak neradi čítame manuály - keby áno, robili by sme s Linuxom, nie? S Windows sa laborovať veľmi neoplatí. Prax ukazuje, že ak Windows začnú raz "hlúpnuť", málokedy sa podarí dať ich ešte niekedy celkom do poriadku.

Repair your computer

Vista ponúka možnosť Opraviť počítač po vložení inštalačného disku. Oproti Windows XP je táto funkcia značne vylepšená a dokáže účinne riešiť mnoho problémov. Po reštarte systému z originálneho DVD sa systém spýta, v akom jazykovom nastavení má inštalačný program bežať.

V súčasnosti je k dispozícii len anglická verzia, ale neskôr budú k dispozícii aj ostatné jazykové mutácie vrátane Češtiny a Slovenčiny. Po nastavení môžete spustiť Windows Vista Setup, alebo kliknúť...

...na drobný nápis Opraviť počítač.

Systém zaháji analýzu vzniknutých problémov a ponúkne riešenie.

Na počítači našiel jednu inštaláciu systému Windows Vista.

Ponúka možnosť použiť na opravu vzniknutého problému System Restore. Po odsúhlasení...

...sa rozbehne rekonštrukcia systému, ktorá Windows Vista dostane do posledného známeho stavu, ktorému predchádzal úplný a korektný štart. (Alebo vytvorený bod obnovy.) Po reštarte sa dostávate do fungujúceho systému v stave, v akom bol pred inštaláciou problémového softvéru.

System Restore

Je to nástroj, ktorý bol prítomný už aj vo Windows XP. Windows Vista rozširuje jeho funkcionalitu o možnosť rekonštrukcie po havárii systému aj v prípade, že do systému sa nedá vstúpiť inak, ako cez inštalačné DVD. Je to dôležitá funkcia, ktorá ušetrí dosť času.

Ak teda inštalujete do Windows Vista nejaké programy a systém začne byť nestabilný, jeho oprava je relatívne jednoduchá, akurát to zaberie (podľa mňa neprimerane) veľa času. Po modrej obrazovke smrti počítajte so zdržaním asi pol hodinu. Nejaké minúty stratíte opakovanými pokusmi o reštart, potom možno pokusmi o nábeh systému cez Safe Mode. Nakoniec spustíte inštaláciu z DVD disku a tá spolu s diagnostikou a rekonštrukciou dát potrvá okolo 20 minút. Pomalé, ale funguje to.

Oplatí sa mať miesto na disku

Aby System Restore pracoval korektne aj pri väčších objemoch inštalovaných dát, potrebuje na disku miesto. Štandardne nezaberie viac, ako 15% diskového priestoru, ale potrebuje mať minimálne 300 mega. Preto je dobré pri rozdeľovaní väčšieho disku na partície - ak to robíte - počítať s tým, že keď vytvoríte priestor pre systém a aplikácie príliš natesno, nemusí to stačiť na rekonštrukciu systému po rozsiahlejšej inštalácii. Z toho dôvodu odporúčam, aby partícia pre operačný systém a dáta nebola menšia, ako 20 giga.

Môže to prísť bez varovania

Vista vás upozorní pred inštaláciou programov, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti. No nie všetky programy sú systému známe. Preto aj keď tento operačný systém už nenalieha na reštarty až tak často, je vhodné pred každou inštaláciou vytvoriť si "bod záchrany". Po inštalácii systém pekne reštartujte, či nabehne a či inštalovaná aplikácia pracuje "aspoň zhruba" korektne. Až potom inštalujte ďalší softvér.

Výroba bodu záchrany

START > Programs > Accessories > System Tools > System Restore > Open System Protection

alebo ak sa vám nepáči táto cesta tak

Computer > Properties > Advanced system settings > System Protection

V nástroji System Protection stlačte tlačítko Create...

...a zadajte názov (pre funkcionalitu je názov irelevantný). Veľa programov už automaticky bod obnovy vytvára, ale radšej mať dva, ako ani jeden. Systém tiež vytvára automaticky bod obnovy po každom úspešnom štarte - aby ste sa na to ale mohli naozaj spoľahnúť, potrebujete na harddisku dostatok voľného priestoru. Čím viac miesta na túto činnosť systém má, tým viac bodov záchrany bude udržiavať. V prípade, že nastane problém, ktorý vznikol pred dlhším časom, je nádej, že sa vám podarí systém zachrániť, ak sú k dispozícii príslušné staršie dáta záchrany.

Hodnotenie

Windows Vista mám v ostrom nasadení už vyše roka. Za toto obdobie neprejavila žiadne známky instability. Bežné zaťaženie 5 až 10 hodín denne zvláda s prehľadom a bez problémov. Modrú obrazovku smrti som vyvolal zámerne inštaláciou starších programov, ktoré nie sú napísané pre Windows Vista. Systém si so vzniknutou situáciou dokázal účinne poradiť. Strata času síce nie je zanedbateľná, ale je určite menšia, ako reinštalácia celého systému, aplikácií a ich následná konfigurácia.

Dá sa predpokladať, že človek, ktorý neexperimentuje s inštaláciami rôznych programov sa s modrou obrazovkou možno ani nestretne.