Vista: kedy ju aktivovať?

Aktivácia Windows je niečo, o čom sa používateľom Linuxu môže len snívať v nočných morách. My, vo Windows to máme naživo. Kedy je najvýhodnejšie aktivovať Windows Vista?

Aktivácia Windows Vista je nevyhnutnou súčasťou inštalácie. Nie je nutné vykonať aktiváciu okamžite, stačí po 30 dňovom používaní systému. Odporúčam vám túto lehotu vyčerpať a neaktivovať Windows Vista hneď po inštalácii.

Diskusia - tak čulá, ako márna

Nutnosť aktivácie Windows patrí k najkritizovanejším vlastnostiam Windows - aspoň na diskusných fórach zvykne stačiť napísať slovo "aktivácia" a okamžite to aktivuje vlnu odporu. Okamžite zaznejú prejavy nepriateľstva, kritika, ako sa Micro$oft nenásytnenabaľuje... V momente sa objaví niekoľko potulných mníchov evanielizujúcich za Linux. Zopár systemákov predloží príklady, aké ťažkosti spôsobuje tu a tam aktivácia Windows ich legitímnym majiteľom.

Kým na fórach a konferenciách dosahuje zúrivosť v diskusii vrchol, bežní používatelia Windows často vôbec o ničom nevedia. Aktivácia Windows je jednorazový akt, ktorý môže spraviť servisný technik počas inštalácie systému. Zákazník potom dostane svoj počítač v stave v akom ho bude používať aj niekoľko rokov a o ničom takom, ako je aktivácia ani nevie. Ja viem, vrtáci so mnou budú prudko nesúhlasiť, ako sa Windows nedá používať niekoľko rokov. Ale dá sa.

Je aktivácia Windows "dobrá, alebo zlá"?

Často zaznievajú kritické hlasy o tom, ako aktivácia Windows znevýhodňuje legitímnych používateľov - o nich za chvíľu. Všetky tieto diskusie sú však celkom zbytočné. Aktivácia je tu, Microsoft sa rozhodol chrániť svoje produkty aj týmto spôsobom. Nuž, čo už o veci nadiskutujeme? Miera softvérového pirátstva bola v čase zavedenia aktivácie veľmi vysoká. Neviem si predstaviť firmu, ktorej by vyhovoval stav, že značná časť obyvateľov tejto malej planétky používa jej produkt nelegálne. Nuž zvolila stratégiu, ako si zvýšiť príjmy. Nám ostáva buď sklapnúť opätky a kúpiť, alebo prejsť na alternatívny operačný systém, platený, alebo bezplatný. Zdá sa, že krok s aktiváciou a občasné strašenie klientov cez médiá (silnejšie v období pred koncom roka) je účinný. Microsoftu sa darí generovať zisk. Je len prirodzené, že sa budú snažiť čo najviac obmedziť možnosť, aby sa na nelegálnych kópiách systému dalo pracovať rovnako pohodlne, ako na kúpených.

Za aktiváciu Windows a pohodlie s ňou spojené v konečnom dôsledku môžu hlavne nelegálni používatelia Windows. Je to podobné, ako keď človek prichádza domov. Namiesto toho, aby pokojne vošiel do svojho bytu, narazí na mnohé prekážky. Zamknutá vchodová brána, na dverách bezpečnostný zámok, potom ešte jeden, možno nejaký alarm. Tieto bariéry si vytvárame, pretože nechceme byť okradnutí. Keby nebolo zlodejov, nemalo by zmysel používať kľúče. Podobne Microsoft sa snaží svoj majetok chrániť. Je jasné, že sa aj tak objavia rôzne spôsoby, ako obranu obísť. Neprekvapí potom, ak v budúcnosti bude Windows Vista chránený možno ešte tvrdšími spôsobmi.

Kto máva s aktiváciou problém?

Asi tu by bolo vhodné začať článok - veľmi podstatná časť používateľov Windows nemá žiadny problém. Kúpia si počítač, dostanú ho pripravený na prácu. Hotovo, viac nie je o čom debatovať.

Horšie je to v prípade, ak niekto s počítačom pracuje častejšie. Rôzne opakované reinštalácie systému sú niekedy na dennom poriadku. Napríklad redaktor časopisu, ktorý testuje programy si každú chvíľu Windows poškodí. Študent, ktorý hráva hry a aktívne skúša mnoho programov (o ktorých píšu rôzne časopisy) si tiež z času na čas poškodí systém a reinštalácia Windows býva potom jedinou medicínkou na celú vec. Na týchto používateľov aktivácia Windows naozaj "nemyslí".

Počet opakovaných aktivácií jednotlivej kópie Windows býva obmedzený a po niekoľkých pokusoch môžete naraziť na stav, kedy sa Windows odmietne aktivovať, pretože ste ho aktivovali podozrivo často. Absurdné? Možno. Ale je to tak. Žiaľ.

Tomuto stavu sa dá asi najpohodlnejšie predchádzať inštaláciou Windows na prázdny počítač. Po inštalácii okamžite aktivovať Windows a následne vytvoriť kópiu partície s "čerstvou", už registrovanou inštaláciou systému. Kedykoľvek budete neskôr potrebovať systém rekonštruovať, stačí na disk vrátiť túto "prázdnu", aktivovanú inštaláciu Windows a môžete začať od začiatku.

Keďže s počítačom sa zvyknú "hrať" často aspoň mierne skúsení používatelia, nemala by tvorba kópie partície s inštaláciou Windows predstavovať vážnejší problém. Aj v prípade systému Vista pracujú programy typu Ghost, či TrueImage korektne a predovšetkým spoľahlivo.

Kedy teda aktivovať Windows?

Tu by som odporúčal voliť jednu z dvoch stratégií.

  • Buď aktivovať Windows okamžite po jeho inštalácii. Neinštalujte nič iné, žiadne ovládače, ani programy. Vytvorte si kópiu partície s "prázdnou" inštaláciou Windows a neskôr sa kedykoľvek môžete vrátiť do stavu čistej inštalácie Windows - už aktivovaných. Ideálne riešenie pre tých, čo často reinštalujú, testujú systém a podobne.
  • Alebo aktivovať Windows až tesne pred uplynutím doby na to určenej. Získate tak dostatočný čas na overenie, že ste systém a programy inštalovali korektne. Tento postup je vhodný pre tých, ktorí neplánujú žiadne testovanie nových a novších programov a chystajú sa s počítačom "len" robiť.

Každý, kto ste inštalovali viacero počítačov, iste ste narazili na rôzne nepredvídateľné problémy, kedy po inštalácii viacerých komponentov začal Windows nečakane robiť ťažkosti a bolo potrebné inštalovať ho odznova. Príliš snaživá aktivácia je v takomto prípade kontraproduktívna.

Windows Vista a aktivácia

Ak teda nainštalujete Windows Vista, dostanete k dispozícii vcelku solídny čas na doladenie systému - 30 dní. Po túto dobu ste upozorňovaní raz denne, že vašu kópiu Windows je potrebné aktivovať, no stačí kliknúť na znak zatvorenia okna a aktivácia sa odloží. Ak po mesiaci používania zistíte, že všetko klape, aktivujte systém.

Toto odporúčanie uvádzam aj z toho dôvodu, že po inštalácii Visty sa môže po pár dňoch ukázať, že ju ešte nemôžete používať, napríklad z dôvodu nekompatibility hardvéru, alebo softvéru. Ak toto zistenie vykonáte pred aktiváciou, zostane vám v rukách kópia systému, ktorá nebude spojená s konkrétnym hardvérom. Neskôr, keď vymeníte problematický kus zariadenia, môžete prejsť na Vistu bez ťažkostí.

No a na záver sa ešte pozrime, ako v praxi vyzerá aktivácia vo Windows Vista.

Kým Windows Vista nemáte aktivovaný, v informáciách o systéme vidíte priebeh času aktivácie.

Prvý deň po inštalácii, zostáva 29. Ak zvolíte aktiváciu Windows manuálne, bezpečnostný systém vás upozorní, že sa chystáte spustiť aplikáciu, ktorá mení konfiguráciu, takže v prípade, že ešte Windows aktivovať nechcete, ľahko to zastavíte.

Automaticky je ponúknutá voľba on-line aktivácie, iné možnosti sa skrývajú až za menšími nápismi. Zobrazia sa aj v prípade neúspešnej on-line aktivácie.

Aktivácia môže prebehnúť on-line.

Trvá niekoľko sekúnd a je vybavená bez otázok a ťažkostí. Ak počítač nemá prístup na internet, budete môcť systém aktivovať napríklad pomocou telefónu.

V okne získate svoj identifikačný kód, na základe ktorého vám bude aktivačné číslo nadiktované.

Ak počas 30 dní nezaktivujete svoju kópiu Windows, systém sa dostane len po voľbu prihlásenia sa používateľa. Po zadaní hesla však nenabehne systém, ale len upozornenie, že Windows treba aktivovať.