Záznam zvuku na PC - Audacity

Medzi rozšírené a obľúbené programy na nahrávanie zvuku patrí program Audacity. Jeho ovládanie je jednoduché a možnosti ďaleko prevyšujú bežný magnetofón. Ak si na niečo také ako magnetofón, či kazeťák ešte vôbec pamätáte. (To bolo ešte pred potopou.)

Audacity je po inštalácii prakticky pripravený na prácu a nemusíte nič nastavovať. No prejdime si nastavenia - možno sa vám bude hodiť niečo zmeniť.

V menu úpravy zvoľte nastavenie.

V prvej záložke sa určuje vstupné a výstupné zariadenie. Väčšinou nechajte čo tam je. Viac zariadení môžete mať, ak k počítaču máte pripojenú niektorú vyspelejšiu webkamerku, alebo trebárs televíznu kartu. Potom musíte rozhodnúť, ktoré zariadenie má byť zdroj signálu (z neho sa bude nahrávať) a ktoré sa použije ako výstup (ktoré bude prehrávať zvuk). Príklad situácie kedy chcete zmeniť nastavenie: nahrávať chcete z mikrofónu webkamerky, ale prehrávať cez zvukovú kartu.

Dobrá je aj otázka počtu kanálov. Mono sa nastaví ak nahrávate reč. Stereo ak nahrávate zo stereo mikrofónu, alebo digitalizujete LP platňu, či kazetu do počítača.

V záložke kvalita sa určí, ako Audacity bude zaznamenávať zvuk. Prednastavený je 32 bitový formát, pokojne ho nechajte.

V záložke Formáty súborov určite, či chcete ako nekomprimovaný exportný formát použiť Wav 16 bit PCM, čoi zároveň odporúčam.

Ostatné veci nechajte bez zmien.

Ostatné záložky nechajte ako sú.

Ako sa v Audacity nahráva

Jednoducho. Tlačítka s jednoduchými znakmi.

Zelené znamená prehrávať. Červené nahrávať. Ak už prehrávate, alebo nahrávate, tretie tlačítko znamená pauzu. Vtedy zvuk "stojí", čaká. Hnedý štvorček znamená stop. Prestane sa nahrávať, alebo prehrávať.

Ak chcete začať záznam, stlačte červené tlačítko a na obrazovke sa začne tvoriť zvuková stopa.

Tá podľa intenzity zaznamenávaného zvuku mení farbu a veľkosť. Čím hlasnejšie, tým širšie stopy.

Ako hlasno sa má nahrávať, dá sa určiť ťahátkom v strede ovládacieho panela. Audacity tak umožňuje priamu reguláciu záznamovej úrovne. Ako hlasno nahrávať?

Pri zvuku a teda aj v Audacity platí, že čím viac, tým horšie.

Horná stopa je nahratá správne. Takmer nikde sa nedotýka okrajov. Naopak spodná stopa sa dotýka okrajov a to je signál, že zvuk bude nepríjemne skreslený.

No aj opačný prípad nie je ideálny. Príliš slabý záznam zas spôsobí, že záznam bude tichý. Bude ho treba digitálne zosilniť a to bude znamenať straty v kvalite. Preto je vhodné nahrávať tak, aby sa tmavomodré časti blížili okrajom, no nikdy sa nedotkli. Vtedy v Audacity získate výbornú kvalitu záznamu.

Audacity a živý záznam z mikrofónu

Nahrávať z mikrofónu je pomerne ťažká vec. Zdroj zvuku môže mať mimoriadne rozličnú úroveň hlasitosti. Vtedy platí: nastavte Audacity tak, aby zvuk nikdy nešiel na dotyk k okrajom zvukovej stopy. Radšej nahrať väčšinu záznamu tichšie, než by malo byť. S tichým záznamom sa všeličo dá ešte spraviť. So záznamom skresleným príliš hlasným vstupom sa nedá robiť vôbec nič.

Záznam je hotový, čo ďalej?

Audacity umožňuje uložiť nahraný záznam do svojho interného formátu. To má zmysel, ak robíte na projekte, s ktorým budete ešte neskôr niečo robiť. No ak len chcete niečo nahrať, väčšinou je najlepšie nahratý zvuk hneď exportovať do výstupného formátu.

Export do formátu Wav umožní štandardný výstup. Formát Wav je univerzálny. Ideálne sa hodí ako zdroj pri vypaľovaní CD diskov, alebo na ďalšie spracovanie. Parametre vzorkovacia frekvencia 44 a bitová hĺbka 16 (nastavili sme ich v úvode práce) sú optimálne. Len v špeciálnych situáciách treba voliť iné nastavenia.

Audacity umožňuje aj export do MP3, no túto možnosť odporúčam voliť len ak ste si istí, že záznam je hotový a že ho neskôr nebudete chcieť nejako upravovať.

Kompromisom môže byť export do formátu Ogg, ale to už je téma na iný článok.

Zoznámili sme sa so základnými funkciami programu Audacity. Spravte zopár nahrávok a časom získate prax.