Opatrovanie v zahraničí

Opatrovanie vo všeobecnosti znamená vykonávanie činností nevyhnutných pre život, ktoré opatrovaný sám nezvláda. Bez rozdielu, či ide o dieťa, starého človeka, telesne alebo mentálne postihnutého.

Máte záujem zarábať si opatrovaním v zahraničí a neviete ako začať?

V prvom rade musíte ovládať reč krajiny, v ktorej chcete pracovať. V posledných rokoch už aj Rakúsko zvýšilo požiadavky na znalosť nemeckého jazyka. Ak vám niekto povie, že stačí hovorová nemčina je to pravda. Ak chcete opatrovať seniorov, musíte do nej zahrnúť  množstvo výrazov z medicínskej  oblasti. Opatrovateľa hľadajú ľudia, ktorým okrem veku, bránia zdravotné ťažkosti postarať sa sami o seba. Viac menej každý človek okolo sedemdesiatky a vyššie trpí nejakým ochorením. S vekom rastie predpoklad, že  má problémy s vysokým krvným tlakom, zvýšenou hladinou cukru v krvi, bolesti kĺbov, horšie počuje alebo vidí. Z toho môže vyplývať aj problém s dorozumievaním. Zatiaľ čo so zdravým človekom sa dohodnete aj lámanou rečou, starší človek môže mať problém.

 • Z dôvodu organického poškodenia sluchu, či schopnosti porozumieť sa zhoršuje kontakt s prirodzeným okolím. Ak hovoríte zle, nebude vám rozumieť vôbec.
 • Z dôvodu psychologických zábran, odmietania, či predsudkov mu môže byť nepríjemný kontakt s niekým "z východného bloku" kto zjavne "hovorila jazyk váš po pokročilý úroveň a dedek starý láska starám".

Je reálne, že má problémy s inkontinenciou a dodržiavaním hygienických návykov. Vo vysokom veku ľudia trpia demenciou rôzneho stupňa. Aj keď váš klient netrpí vážnejších ochorením, musíte sa dohodnúť s lekárom, rozumieť diagnóze a liečbe. To sa v týchto krajinách často predpokladá, ako samozrejmosť. Opatrovateľka v zahraničí musí byť zbehlá a schopná komunikovať s okolím. Potrebuje vedieť, na koho sa obrátiť, zistiť si čo treba.

Opatrne, ak s prácou opatrovateľa v zahraničí chcete len začať

Pokiaľ ste nikdy neopatrovali svojho príbuzného, alebo to nie je vaša profesia, idete úplne do neznámeho. Potom bude pre vás veľmi výhodné, ak sa predtým,než začnete, niečo naučíte. Je lepšie vedieť o niečo viac, než v praxi budete potrebovať. Preto je výhodné absovovať niektorý kurz, prejsť si nejaké knihy na tú tému. Navyše vám môže prospieť, ak si doplníte znalosti jazyka. Špeciálne o výrazy, ktoré budete potrebovať.

 • Opatrovateľské kurzy. Tu získate praktické informácie a tréning.
 • Kurz nemčiny (či inej reči) pre opatrovateľov. Je to žiadaná látka, môžete nájsť aj knihy, či CD.

Takto vybavení budete lepšie pripravení pomôcť ľuďom. Potom môžete ponúknuť svoj záujem o opatrovanie v zahraničí u sprostredkovateľskej agentúry. Vyžaduje sa dokladovať aj prax. Ak ste pracovali v podobnej oblasti, napríklad v domove dôchodcov, nemáte s tým problém a viete do čoho idete. Prax sa dá dokladovať aj starostlivosťou o príbuzného.

Počítajte so vstupnou investíciou

Žiadna agentúra nevykonáva sprostredkovanie zadarmo. Problémom je, že občas sa môžete stretnúť s podvodníkmi. Tvária sa ako agentúra. Zhrabnú dukáty a zmiznú. Stáva sa, že po zaplatení sprostredkovateľského poplatku a ceste do zahraničia, nenájdete klienta a po návrate domov ani agentúru. Preto je lepšie, ak poznáte niekoho, kto túto činnosť už vykonáva. Ak vám odporučí overenú sprostredkovateľskú agentúru, je to bezpečnejšie.

V súčasnosti  sprostredkovanie zamestnania  ponúka množstvo agentúr, ktoré sú seriózne a dodržiavajú stanovené podmienky. Môžete sa na nich obrátiť aj v prípade, že sa vyskytne nejaký problém pri práci v zahraničí.

Agentúry na sprostredkovanie zamestnania na Slovensku, ani v zahraničí vás nezamestnávajú. Sú to len sprostredkovatelia, takže vaša práca je bližšia živnosti a podnikaniu, než bežnému zamestnaniu. Preto je v poriadku, že za sprostredkovanie od vás chcú poplatok. To by si zamestnávateľ dovoliť nemohol.

Agentúry vám garantujú, že vám nájdu človeka alebo rodinu, ktorá opatrovateľa potrebuje. Ak nie ste spokojní v jednej rodine, nájdu vám inú.

Preto v prípade, že nemáte žiadne skúsenosti a znalosti podmienok zamestnávania v zahraničí, je výhodnejšie vycestovať prostredníctvom niektorej agentúry. Neskôr, keď sa v tom naučíte chodiť, možno si ďalšie práce dokážete nájsť už sami.

Práca opatrovateľky v zahraničí a daňová povinnosť

 • Odchodom do zahraničia nezaniká povinnosť platenia odvodov daňovému úradu.
 • Musíte byť zdravotne a dôchodkovo poistený.
 • Pracovať môžete na základe pracovnej zmluvy, alebo na základe živnosti. Živnostenský list si vybavíte na príslušnom živnostenskom úrade podľa trvalého bydliska.

Treba si zvážiť, čo je pre vás výhodnejšie.

 • Pri pracovnej zmluve s opatrovaným v zahraničí, máte garantované podmienky platné tej v krajine, kde pracujete. Odvody za vás platí zamestnávateľ.
 • Živnostník je zodpovedný sám za plnenie daňových a odvodových povinností. Pri začatí živnosti platíte odvody z minimálnej mzdy. Je dobré myslieť na skutočnosť, že odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne musíte platiť každý mesiac. Ak sa stane, že si neviete na prechodné obdobie nájsť prácu, potrebujete mať finančnú rezervu na platenie odvodov. Pri omeškaní platieb zaplatíte poisťovniam zbytočne penále za každý omeškaný deň.

Ak vôbec neviete, nechcete, alebo nemáte čas študovať množstvo zákonov, je výhodnejšie nájsť si  účtovníka. Bude vám viesť potrebnú agendu, vie čo je pre vás náklad, čo a kedy platiť. Vyznať sa v množstve zákonov môže iba človek, ktorý sa tým zaoberá.

Ako práca opatrovateľa v zahraničí vyzerá v praxi

Opatrovanie je činnosť náročná  fyzicky aj psychicky. V susedných krajinách sa zvyčajne pracuje na týždňové alebo dvojtýždňové turnusy. To je ľahšie zvládnuteľné, ako práca na tri mesiace vo vzdialenejšej krajine bez možnosti prísť domov. Ak nemáte doma príbuzných, ktorí by vám chýbali, alebo vás potrebovali, dá sa zvládnuť aj to. Potom môžete ísť opatrovať trebárs do Anglicka.

Môže sa vám zdať, že obsah nasledujúcej časti vás má odradiť od rozhodnutia robiť opatrovateľa. To však nie je našim zámerom. Chceme vás upozorniť aj na možné problémy. Ak viete vopred, čo vás čaká, nebudete zaskočení príchodom do rodiny, ktorá vám oznámi neskutočné množstvo požiadaviek. Pokúsime sa teda pomôcť vám, aby ste sa ľahšie zorientovali. Nemáte len povinnosti, ale aj svoje práva, na ktorých treba trvať od prvého dňa. Neodkladajte to na neskôr, pretože tí, ktorých opatrujete to proste skúšajú, kam až môžu ísť.

Opatrovanie blízkeho človeka je komplikované z emocionálnej stránky.

Ak váš rodič trpí nevyliečiteľným ochorením, bolesťami alebo vás nespoznáva je to pre vás stresujúce. Trápi vás vaša bezmocnosť pomôcť mu od bolestí, vidíte ako ide všetko k horšiemu a nič to neovplyvní. Urobíte všetko, aby ste mu aspoň trošku zmiernili utrpenie, spríjemnili čas, ktorý trávi s vami. Na druhej strane sa staráte o človeka, ktorého veľmi dobre poznáte. Viete, čo mu chutí, aké má zvyky alebo zlozvyky, čo ho zaujíma. Dôležité je, že si obojstranne dôverujete a nečakáte ani vy, ani váš rodič, alebo iný príbuzný, podrazy. Obidvaja ste doma, nie je dôvod na obavy o majetok zo strany opatrovaného.

Pokiaľ je váš klient nemobilný a celý deň pripútaný na lôžko čaká vás náročná práca. Ťažko chorí klienti dávajú prednosť opatrovateľovi so zdravotníckym vzdelaním. Zdravotná sestra vie a môže pichať injekcie, podať infúziu, ošetrovať preležaniny a polohovať pacienta.

Príklad

Rozhodli ste sa pre opatrovanie starého človeka. Každý máme svoje zvyky a starý človek na nich doslova lipne. Prídete do cudzej domácnosti poskytovať servis 24 hodín denne nepretržite 7 alebo 14 dní, vo vzdialenejšej krajine aj dva až tri mesiace. Opatrovanie zahŕňa činnosti, ktoré bežne vykonávate aj vo vlastnej domácnosti.

 • Treba nakupovať, variť, upratovať.
 • Musíte platiť nájomné, faktúry za energie, ak sa niečo pokazí zohnať opravára.
 • Ak býva váš klient v rodinnom dome, staráte sa aj o záhradu.
 • Domáci miláčikovia, pes alebo mačka, budú tiež vyžadovať vašu pozornosť. Treba ich kŕmiť, čistiť im toaletu alebo chodiť na prechádzky, k zverolekárovi.

To sú len základné činnosti, ktoré sa zdajú byť samozrejmé, ak ich robíte pre seba. Váš klient žil svojim zaužívaným spôsobom a chce v tom pokračovať aj keď už sám nevládze. Očakáva, že opatrovateľ bude suplovať aj tieto práce.

Zvyčajne platí, že starí ľudia bývajú vzťahovační, nedôverčiví, plačliví. Sú podráždení zo svojej neschopnosti robiť to, čo predtým roky zvládali. Frustrácia a bezmocnosť sa zvyčajne mení na hnev. Hnev však potrebuje adresáta, hromozvod. Kto to bude? Vždy ten, kto je poruke. Ak ste so starým človekom len vy, bude na vás často dopadať jeho hnev. Ten vôbec nemusí súvisieť s vašou osobou. Rovnako by to bežalo aj keby tam starý človek mal manželku, syna, alebo psa.

Vašou úlohou je plniť jeho požiadavky, bez vlastného názoru. Ak to samozrejme neohrozuje jeho zdravie a bezpečnosť. Aj v tom vznikajú ťažké situácie, ako sa zachovať. Niektoré požiadavky klienta totiž často priamo ohrozujú jeho zdravie. Má predpísanú diétu, ale chce klobásu...

Ak celý život raňajkoval kávu a cigaretu, nie je to z hľadiska životosprávy správne. Vašou prípadnou prednáškou na tému zdravého stravovania miniete veľa energie, vzniká medzi vami zbytočný konflikt. Máte pravdu, môžete to myslieť akokoľvek dobre. Ak tak funguje posledných 50 rokov, v osemdesiatke nemá význam presadzovať vaše presvedčenie. Káva existuje aj bez kofeínu a s fajčením nič nenarobíte. S veľkou dávkou diplomacie a vašej šikovnosti, dokážete možno znížiť škodlivosť účinkov, bez toho, aby si to všimol. Je však otázne, či je to vaša úloha.

Denne sa stretnete s množstvom situácií, ktoré budete robiť podľa želania klienta, aj keď s jeho riešením nesúhlasíte. Ak si budete pripomínať, že ste jeho zamestnanec, ľahšie zvládnete vnútorný rozpor medzi požiadavkami klienta a vašim presvedčením. Alebo si pripomínajte, že toto je váš zákazník a tým pádom aj váš pán. Samozrejme, s mierou. Nemôžete vyhovieť každej požiadavke. Trebárs aj preto, že klient môže mať narušené mentálne funkcie a žiada nereálne veci, alebo možno ani presne nevie čo žiada.

Každý z nás je iný. Váš klient môže byť dobrosrdečný, nebude od vás žiadať niečo nesplniteľné a čas, ktorý strávite spolu môže prejsť postupne do obojstrannej náklonnosti a priateľstva.

Očakávania klientov sú pochopiteľné - oni totiž platia

Ak za niečo platíme, očakávame, že dostaneme to, čo chceme a potrebujeme. Váš klient si je toho vedomý a môže sa k vám chovať nadradene. Často bude skúšať, či sa nedáte ukecať na prácu navyše, na zľavu, alebo službičky, ktoré nemáte v popise práce.

 • Jednak ste cudzia osoba, chápe že ste odišli z vlastnej krajiny zarobiť viac peňazí ako za tú istú prácu dostanete doma. To znamená, že len tak ľahko neutečiete. Prečo to neskúsiť využiť?
 • Klient si môže uvedomovať, že vám platí asi oveľa viac, než by ste dostali doma. "Môže byť rada, že jej za opatrovanie toľko platím". Práve on je ten človek, ktorý vám to platí. Môže očakávať, že svoju vďačnosť prejavíte niečím navyše.
 • Klient môže mať negatívny vzťah ku inokrajcom. Môže sa na ľudí z "východného bloku" dívať cez prsty. Nemusí vás mať rád, pretože v jeho očiach sme možno menejcenní. Na domácu opateru síce nemá peniaze, ale na výpomoc zo Slovenska áno.

V niektorých krajinách jednoducho Slovensko nemá taký cveng. Už spomínané Rakúsko, napríklad. Tam je často cítiť nedôveru. Taká spoločenská klíma sa potom môže prejaviť aj u vášho klienta.

 • Môžete cítiť, že vás podceňuje.
 • Možno si všimnete, že kontroluje, či nekradnete.
 • Možno zaznamenáte, že sa o vás pred známymi vyjadruje skôr pohŕdavo.

Pokiaľ však správanie klienta nepripomína šikanovanie, neuráža vás a chová sa slušne, povzneste sa nad jeho správaním. Pre človeka z inej krajiny budete vždy iba cudzinec, ktorý k nim prišiel zbohatnúť. Hmm. Paradox - vybral si vás preto, že ste lacnejší, ako domáci opatrovatelia.

Národnostné rozdiely, sú tým väčšie, čím ďalej odchádzate

Ak ste prebaľovali vlastné deti, vôbec vám to nevadilo. Je to normálne, tak ako ich kŕmenie, umývanie a robili ste to, samozrejme, s veľkou láskou. Ak ste opatrovali svojho rodiča, tiež ste nemali na výber. A vlastný rodič si zaslúži, aby ste mu vrátili, to čo on robil pre vás. Na začiatku to asi bolo obidvom nepríjemné, ale zvykli ste si.

 • Nedokážete prebaliť cudzieho človeka, vyfúkať alebo odsať mu hlieny z nosa, upratovať po ňom zvratky, uniknutý moč alebo stolicu?
 • Hľadajte klienta, ktorý je skôr samostatný?

Váš zárobok bude nižší, čím menej úkonov sebaobsluhy váš klient potrebuje. Výška príspevku, ktorý dostáva od štátu sa určuje podľa odkázanosti na pomoc inej osoby. Z príspevku vám nevypláca iba mzdu, ale aj odvody za vás. Tie sú niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku.

Oplatí sa to teda?

Práca v zahraničí je pre nás stále lukratívna z hľadiska zárobku. Preto tam toľko našincov pracuje. Vyhovuje vám robiť dva týždne v kuse a dva týždne nakladať s vašim voľným časom ako chcete. Ak spĺňate požiadavky, nič vám nebráni zarábať si týmto spôsobom.

Pre ilustráciu pár skutočností:

 • Ubytovanie a stravu máte zdarma u klienta v čase keď sa o neho staráte.
 • V prípade potreby sa musíte postarať o klienta aj v noci. Ak je v noci hore a cez deň spí, vy ste hore s ním a cez deň nemáte čas spať. Obrátený režim sa dá postupne vrátiť do spania v noci a bdenia cez deň. Počítajte s dobou, kedy budete fungovať nevyspatí, unavení. Časom si dokážete zariadiť plnenie povinností tak, ako vám bude najlepšie vyhovovať.
 • Pokiaľ budete zarábať dva týždne do mesiaca hrubý prepočet vášho reálneho zárobku vyzerá nasledovne: Ak bude váš čistý príjem povedzme 1 500,- Eur, oplatí sa to.
 • Vaša hodinová mzda sa dá vypočítať 14 dní x 24 hodín je 336 odpracovaných hodín, alebo hodín strávených u klienta. Počítajte to bez príplatkov za soboty nedele a sviatky na ktoré pri turnusovom zamestnaní nemáte nárok. (Mesačný fond pracovného času je u nás cca 176 hodín mesačne). Napríklad teda 1 500:336 hodín je 4,50 Eur na hodinu.
 • Po získaní skúseností a znalostí podmienok zamestnávania v krajine, kde pracujete, máte aj iné možnosti, ako pracovať turnusovo.
 • Doteraz finančne najvýhodnejšie riešenie pre našinca je pracovať na zahraničnú živnosť a do zamestnania denne dochádzať. Podmienkou je trvalý pobyt aj v cudzine. (Pracujúci v zahraničí môžu mať viac trvalých pobytov). Je to možné, iba ak robíte relatívne blízko od vášho domova.
 • Pohonné hmoty na presuny sa dajú ušetriť tak, že budete viacerí dochádzať do zamestnania jedným vozidlom. Náklady na benzín si rozdelíte. Keby ste denne jazdili zhruba 60 km do roboty a späť sami, veľkú finančnú čiastku by ste minuli iba na benzín.
 • Daňové priznanie podávate v cudzine a tam si platíte aj dôchodkové a zdravotné poistenie. Výška odvodov oproti našim je vysoká, tiež daňové preddavky. Ak však budete pracovať v zahraničí viac rokov a platiť poistenie, vznikne vám nárok na dôchodok aj z cudziny. Ten bude určite vyšší ako slovenský, aj keď ste pracovali celý život.

Mnohí ideme zarábať veľké peniaze do zahraničia, bez toho aby sme okrem pozitív brali na vedomie aj negatíva.

 • Zárobky sú v cudzine oveľa vyššie ako u nás. To je lákavé.
 • Životné náklady v zahraničí sú však tiež vysoké.

Nájomné za byt, poplatky za energie a hlavne všetky služby pohltia rádovo 3/4 zárobku.

U nás sa rozčuľujeme, že u lekára za objednanie mimo poradia chcú od nás okolo 10 Eur. Napriek zdravotnému poisteniu v Rakúsku za nenáročnú operáciu napríklad kolena zaplatíte vyše 1 000,- Eur. Drahé. Na druhej strane je tam iná starostlivosť. Nečakáte pred ambulanciou tri hodiny, sú k vám milí, nikoho neobťažujete svojou prítomnosťou. Je vám jasné prečo. Ste platiaci klient.

Životná úroveň je vyššia v zahraničí, samozrejme keď na to človek má dostatok financií. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú v zahraničí väčšie.

 • U nás len pomaly začínajú vznikať štvrte pre bohatých,
 • v zahraničí sa bežne do niektorých častí v mestách ani nedostanete.

To, čo u nás iba začína, je vo vyspelejších krajinách roky zaužívané. Drahé obchody, za kaderníka by ste zaplatili mesačný plat, o hotelových službách nehovoriac. Preto chodievajú rakúske rodiny do Bratislavy na obed, či na večeru a operu. Nie je to skvelými službami, ani obsluhou. Ale je to pre nich za bagateľ.

Skôr než pôjdete opatrovať do zahraničia, skúste to doma

Odporúčame vám, aby ste skôr než vycestujete trocha skúsili, aké to je. Najrýchlejšie to asi ide doma. Dajte si pár mesiacov praxe u nás doma. Profesionálnu opatrovateľku môžete robiť aj u nás. Keď sa vám tá práca osvedčí, môžete ísť robiť do zahraničia. Tam zarobíte o niečo lepšie, ale stále nečakajte, že na tom nejako výrazne zbohatnete. Táto práca nie je platená tak dobre, ako by si zaslúžila. Aj preto, že väčšina ľudí odkázaných na opateru nemajú veľké peniaze.

Ak ste pár rokov pred dôchodkom prišli o zamestnanie a nikde si nedokážete nájsť prácu, aj to je  riešenie. Nebudete sedieť doma evidovaná na úrade práce a cítiť sa zbytočná. Dožívame sa stále vyššieho veku a pomáhajúcu osobu potrebuje veľa osamelých seniorov.

 • Nielen obecné úrady zamestnávajú opatrovateľky.
 • Zamestnať sa môžete aj v opatrovateľskej agentúre.

Podmienkou pre prijatie do zamestnania je absolvovanie opatrovateľského kurzu. Prípadne si ho môžete urobiť dodatočne, už ako zamestnaná. Ak ste opatrovali svojho staršieho príbuzného a máte skúsenosti a prax, radi vás prijmú ihneď.

Zo zárobku určite nezbohatnete, ale môžete nájsť nový zmysel života.

 • Vaši klienti budú na vás čakať. Často sa na vás budú úprimne tešiť.
 • Potrebujú vás a možno ste jediný človek, s ktorým sa môžu porozprávať počas vašej prítomnosti.
 • Donesiete im obed, urobíte nákup a vyplníte ich čas.
 • Prípadne ho budete sprevádzať k lekárovi.

To môže byť príjemné. Najmä ak vám bývalý zamestnávateľ povedal, že vás už nepotrebuje. Nikto iný vás už tiež asi nechce zamestnať. Potom je pomoc starším, či chorým ľuďom dôkazom, že vás niekto ešte naozaj potrebuje.

 • Túto službu si platia a očakávajú od vás dochvíľnosť.
 • Nepadne im dobre, ak im hneď po príchode oznámite, že sa ponáhľate.
 • Klientov budete mať viacerých a každý bude iný. Niektorý bude stále nespokojný s vašimi službami. Neberte to osobne. Starý osamelý človek trpiaci chorobami nemá veľa radosti zo života.
 • Ďalší sa teší na vás, aby ste pri kávičke rozobrali obsah seriálu, ktorý pravidelne pozerá.

Ak zistíte, že toto je práca, ktorú chcete robiť stále, je výhodnejšie pracovať samostatne ako živnostníčka. Má to výhody, hlavne ak viete, že si dokážete nájsť klientov.

 • Budete na tom lepšie po finančnej stránke.
 • Klientov si vyberáte sama.
 • Zorganizujete si pracovný deň podľa svojich predstáv.
 • Môžete sa venovať iba jednému klientovi, ktorý vás potrebuje celý deň. Neraz to dokáže vás on, alebo jeho príbuzní zaplatiť. Nebudete musieť obehnúť štyroch klientov, ktorý v rovnakom čase potrebujú "len" doniesť obed. Ak k dvom prídete príliš skoro a u ďalších dvoch budete meškať, bude to stresujúce nielen pre nich, ale aj pre vás.

Opatrovateľské služby sa poskytujú v pracovných dňoch. Ale klient vás môže potrebovať aj cez víkend. Ako samostatne zárobkovo činná osoba môžete pracovať aj v čase pracovného pokoja, cez sviatky. Je to vec dohody. Možno vám bude viac vyhovovať potešiť svojho klienta návštevou v nedeľu a pracovný deň využijete na iné potrebné vybavovačky na úradoch, alebo pôjdete k lekárovi.

Jednoznačne živnosť vám dáva väčšiu možnosť rozhodovať o tom, čo a kedy budete robiť. Máte povinnosti voči poisťovniam, daňovému úradu, ktoré si musíte plniť sama. Nepotrebujete na to vysokoškolské vzdelanie, aby ste to zvládli. Časom to bude rutina. Určite ste počuli názory ako: Nikdy viac nebudem drieť pre zamestnávateľa. Alebo nechcem živnosť, nech sa stará zamestnávateľ. Koľko ľudí, toľko názorov. Vy si vyberiete, aká forma vám vyhovie najviac.