Nastavenia

Aby vám The Bat dobre slúžil, treba ho trochu ponastavovať. Nie je to ťažká práca, ak viete, čo a kde treba nastaviť. Možno sa vám bude hodiť krátky článok, ktorý vás prevedie po všetkých dôležitých nastaveniach Batu, aby ste si ho pretvorili na svoj obraz...
Nastavení v Bate je strašne veľa. Väčšinou stačí vedieť nastaviť filtre a podpisy.
Filtre.
Bat umožňuje majly filtrovať, napríklad ak odoberáte majlovú konferenciu, budete asi chcieť, aby sa ukladala do samostatnej zložky pre prehľadnosť.
Účet / Konfigurácia filrov
Nastavenie filtrov je pomerne intuitívne. Začiatočník si niečo o tom prečíta v často kladených otázkach na internetovej stránkewww.thebat.ipex.cz, pokročilý to nastaví bez pomôcok.
Filtre sú rozdelené do kategórií, napríklad môžete nastaviť, aby sa nežiadúce osoby (vírusopisci, známi spameri) zmazali priamo na serveri – týmto spôsobom nemusíte modemom sťahovať dlhé majly od ľudí, ktorí vás nezaujímajú.

Pozor: ak spamu, alebo vírusov nemáte priveľa, filtrovanie na serveri vás môže zdržať. pretože najskôr sa sťahujú hlavičky majlov (akési krátke informácie, od koho a o čom je majl). Tie sa filtrujú a potom sa ťahajú majly - žiaľ znova s hlavičkami.

Podpisy
Aby ste každú správu nemuseli podpisovať ručne, môžete zadefinovať, ako bude vyzerať váš podpis. Nájdete to v menu Účet / Nastavenie / Šablóny správ. Tu nastavíte, ako bude vyzerať podpis novej správy, odpovede a podobne. Predpokladá sa, že nová správa bude obsahovať na vás všetky možné kontakty, odpoveď už môže obsahovať napríklad len podpis.

Odporúčam vám, aby v každom prípade a vždy išli ako podpis všetky údaje o vás a to e-mail (pre tých, čo si majly tlačia) www stránka, telefón. V prípade firmy je vhodná aj poštová adresa a adresy + otváracie hodiny prevádzok.

Podpisy – rozšírené možnosti
Pre každú zložku si v majleri môžete vytvoriť iný podpis. Kliknete nad zložkou, ktorej podpis chcete zmeniť a zvoľte poslednú možnosť nastavenie. Využitie je jednoduché – ak smerujete súkromné majly do inej zložky, ako firemné, podpis v súkromnej môže vyzerať „ahoj, Miro“ a podpis vo firemnej „s úctou, Miroslav Veselý + adresy, fax, tel, ičo, dičo...“.
Bat – údržba
Bat je vhodné z času na čas trochu upratať. Zvoľte menu
Adresár / Odstrániť zdvojené správy zo všetkých
Občas sa stane, že majly z rôznych dôvodov prídu omylom dvojmo. Táto funkcia BEZPEČNE odstráni len tie majly ktoré sú úplne totožné a zaberajú zbytočný priestor. Neodstráni „podobné“ majly.
Batu treba z času na čas konsolidovať databázu. Zvoľte menu
Adresár / Odstrániť staré a skomprimovať všetky
Bat, aby bol veľmi rýchly nemaže majly naozaj. Ak dáte majl zmazať, Bat ho prestane „ukazovať“, ale v databáze je stále. Uvedeným príkazom sa fyzicky zmažú všetky majly označené ako zmazané.

Ak majl zmažete, putuje najskôr do koša. Ak ho zmažete z koša, už nie je viditeľný, avšak fyzicky je stále v databáze. V núdzovej situácii sa k nemu dá dostať. Až po zvolení uvedeného príkazu je definitívne a nevratne zmazaný. Komprimácia databázy majlov tak zároveň šetrí miesto na disku.

Napísal © Miro Veselý 22.08.2002