Postup inštalácie

Prvým krokom k priateľstvu s týmto programom je inštalácia. Dnes si povieme, ak na to.

Teoreticky...

Inštalácia prebieha veľmi jednoducho. Stlačíte program setup a program The Bat! sa nainštaluje na váš počítač.

V skutočnosti...

...dostanete počas inštalácie niekoľko otázok, ktoré musíte vedieť zodpovedať. Preto skôr, než začnete, musíte si pripraviť papiere, ktoré vám dal váš poskytovateľ internetového pripojenia. E-maily totiž často sú súčasťou pripojemnia. Ak máte e-mail zriadený u niekoho iného, napríklad u zamestnávateľa, či na niektorom webe, nájdite si informácie, ako máte nastaviť svoj program na majlovanie.

Inštalácia začina čtandardným hlásením, že začína inštalácia.

Nasleduje licenčná zmluva, ktorú nikto nečíta, iba klikne na tlačítko I accept.

V ďalšom kroku už odporúčam prvé vybočenie z normy - cvoľte inštaláciu typu Custom.
Tu máte možnosť nedať inštalovať antispamový plug-in, ak mienite používať iný, alebo žiadny. Pokojne ho nechajte, nech sa inštaluje. Dôležitejšie je umiestnenie, kde má program mať uložené svoje "telo".
Z dôvodov, ktoré osvetlím v ďalších dieloch seriálu vám odporúčam, aby ste "telo" majleru umiestnili na inú pozíciu, než ponúka program.

Zvoľte tlačítko Change a zmeňte ponúknutú možnosť na niečo iné.
Odporúčam, aby ste program inštalovali do koreňového adresára na disku C. Ak máte na nejakom inom disku všetky dáta pohromade, potom inštalujte bat priamo tam. Je to síce formálne nesystémové riešenie, ale budete tak mať všetko ohľadom mailovania po ruke v jednom jedinom adresári a teda ľahko presúvateľné a ľahko zálohovateľné.

Napríklad teda C:e-mail. Alebo D:datae-mail podľa toho, čo sa vám hodí viac.
Po tomto kroku začne inštalácia.

Program sa automaticky nainštaluje ako má. Vzápätí vám dá otázku, ako ho chcete konfigurovať.
V tejto veci vám dám rady iba pre klasické POP3 konto, ktoré je jednoznačne najrozšírenejšou voľbou a ostatné možnosti budem veselo ignorovať. Nemám s nimi totiž skúsenosti a nepoužívajú sa až tak často. Tí, ktorí používajú špeciálne nastavenia pri majlovaní, väčšinou nepotrebujú čítať takýto návod.

V konfiguračnom paneli zvoľte pracovnú stanicu s TCPIP.
V ďalšom okne určíte, kde chcete mať uložené súbory obsahujúce vaše maily.

Odporúčam zvoliť ručne adresár s poštou priamo v maileri a tým zabezpečíte aby všetky dáta súvisiace s mailom boli pekne pohromade. Ďalej môžete vytvoriť zástupcu maileru na desktop-e a prípadne vytvoriť zástupcu aj v menu štart. Potom čo stlačíte tlačítko next, The Bat! vám oznámi, že momentálne nie je nainštalovaný ako hlavný e-mailový klient vo vašom počítači.

Opýta sa vás, či chcete, aby The Bat! bol používaný ako hlavný mailer. Ak nemáte na mailovanie iný program, môžete odpovedať áno. The Bat! sa potom stane hlavným mailerom, čo sa prejaví napríklad tak, že ak na nejakom webe kliknete na nejakú adresu, otvorí sa automaticky The Bat! s vyplnenou adresou prijímateľa, na ktorú ste klikli a vy budete môcť písať svoju správu.

V ďalšom kroku konfigurácie vám program ponúkne možnosť založiť nové konto alebo stiahnuť dáta z existujúceho záložného archívu. Zálohovaniu dát v programe The Bat! sa budeme venovať neskôr, navyše asi ešte nemáte zálohu, ak ho inštalujete po prvý raz. Zvoľte teda možnosť založiť nové konto.

Názov konta môže byť ľubovoľný. Neskôr budete môcť mať týchto účtov viac, tak si ho nazvite tak, aby ste vedeli o čo ide. Názov konta nemá vplyv na funkciu mailovania, je to identifikácia len pre vás.
Z rôznych príčin býva výhodné v mene a v názve konta nepoužiť diakritické znamienka.
Ak ich použijete, niektoré primitívne e-mailové nástroje nemusia vaše e-majly interpretovať práve zrozumiteľne. Väčšine ľudí sa síce zobrazia správne, ale aj tak býva výhodnejšie meno zadať bez znamienok. Aj adresár s dátami sa na vašom disku založí s diakritikou a to by mohlo v raritných prípadoch spôsobiť nečitateľnosť dát. Načo si však klásť brvná pod budúce nohy.
V ďalšom kroku sa vás mailer spýta na vaše meno, adresu a organizáciu, v ktorej pracujete.

Teraz môžete napísať čo chcete, neskôr sa to bude dať ľahko zmeniť. Odporúčam vám, aby ste svoje meno uviedli predovšetkým tu bez diakritiky. Mailer The Bat! síce s diakritikou nemá problémy, ale mnoho užívateľov používa exotické mailery, alebo "len" zle nakonfigurované programy. Takíto užívatelia potom majú problém vidieť vaše meno korektne. Preto odporúčam vaše meno napísať bez diakritiky.

V ďalšom kroku sa vás konfiguračný program spýta, aký typ mailového servera používate. S veľmi vysokou pravdepodobnosťou to bude server typu POP3. Aký typ servera používate nájdete v dokumentácii alebo v papieroch, ktoré vám dal poskytovateľ mailového konta.
Skoro všetky mailové konta, ktoré ste dostali k vášmu modemovému pripojeniu na internet alebo k ISDN alebo k ADSL, Chello, či mikrovlnným pripojeniam sú prakticky vždy typu POP3.

IMAP4 alebo MAPI sú úplne iné typy nastavení, ktorým sa nebudem venovať, pretože s nimi nemám skúsenosti. Ak ste zaškrtli POP3, musíte napísať aj adresu serveru, z ktorého môžete sťahovať poštu a adresu SMPT serveru. V prípade, že váš server vyžaduje identifikáciu, zaškrtnite aj túto možnosť - je veľmi pravdepodobné, že ju vyžaduje.

Ak teda zvolíte autentifikáciu, dostanete ďalšiu otázku, ktorá sa bude pýtať na meno a heslo pre POP3 účet.

Teraz vyplňte meno a heslo pre prístup k pošte. Máte ho v dokumentácii k e-mailovému kontu.
V tejto kolónke nájdete taktiež možnosť zaškrtnúť otázku, zachovať kópie správ na serveri.
Táto voľba môže byť výhodná v prípade, že sa s mailerom iba zoznamujete a iba si ho skúšate. V takom prípade vám odporúčam zaškrtnúť možnosť zachovania kópii správ na serveri. Mailer síce bude sťahovať poštu normálne, ale nezmaže ju zo servera. Ak sa s ním pár dní "pohráte" a zistíte, že sa vám nepáči, môžete sa vrátiť ku svojmu predošlému maileru a na serveri nájdete všetky vaše maily neporušené. Stačí ich normálne stiahnuť.

Ďalšia otázka konfigurácie sa týka toho, akým spôsobom ste pripojení na internet. Tí, čo sú pripojení cez podnikovú sieť alebo môžu pripojiť mailer len prostredníctvom lokálnej siete (na obrázku). Ostatní využijú možnosť dial-up pripojenia, ktoré bude automaticky zobrazené.

Na záver sa vás mailer spýta, či chcete svoje nastavenia skontrolovať alebo nie. Odporúčam, aby ste si ich samozrejme skontrolovali, pretože človek nie je neomylný a občas napíše nejakú hlúposť. V zásade to ale nateraz nie je potrebné, a ak sa nechcete zľaknúť priveľkého množstva parametrov, tak radšej odpovedzte nie. :-)

Teraz je program The Bat! nainštalovaný a môže sa začať používať. Prvé, čo s ním urobíme je to, že ho vypneme. Naším zámerom je totiž inštalovať českú a slovenskú lokalizáciu tohto mailera a tá sa skladá z jediného súboru, ktorý si stiahnete zo serveru www.thebat.cz.
Tým ste program The Bat! počeštili a poslovenčili a teraz ho môžete spustiť.
Prvé, čo vám mailer povie, bude to, že nie je zadarmo. Autori, ktorí vyvíjajú tento program chcú z niečoho žiť a predstavujú si to tak, že spokojní užívatelia si tento program kúpia. Vy máte 30 dní na to, aby ste sa rozhodli o tom, či patríte k spokojným používateľom, alebo presedláte na iný softvérový produkt. Po dobu skúšobného obdobia vás bude program terorizovať vstupnou obrazovkou.
Prvý krok, ktorý po prvom spustení programu urobíme je, že si zvolíme českú, alebo slovenskú jazykovú mutáciu.

Odteraz program bude hovoriť "po našom".
Nepríjemné je, že program je po spustení doslova "nadupaný" možnosťami a ikonami. Človek sa až zľakne, či to všetko musí zvládnuť, aby mohol začať majlovať. Žiaden strach, netreba. Môžete si majler upratať.

Lišty s ikonami sa dajú presúvať. Štandardný pruh sa zíde, ale konfiguračný nemusí zaberať priestor, vypnite ho. V praxi pri majlovaní najčastejšie budete využívať dve ikony:

Prvú na prijatie správ a druhú na písanie novej správy.
Neskôr asi budete pracovať aj s ikonami "odpovedať" a inými, ale na začiatok sa s tým nezaťažujte.

Po zvolení novej správy budete najčastejšie využívať jedinú ikonu - odoslať správu.
To je všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste program nainštalovali a začali komunikovať so svetom.
Napísal © Miro Veselý 05.01.2006