RSS do majlu

Ak sledujete niektoré médiá cez kanál RSS, jednou z možností je použiť na to aj The Bat. Stačí stiahnuť a nainštalovať plug-in RSS2MAIL.
Inštalácia je rýchla - v menu Nastavenia v záložke Doplnky nájdite plug-in, ktorý ste stiahli, rozzipovali a umiestnili tam, kde je aj program.

Nastavenia dosť pravdepodobne nebudete musieť zmeniť. Iba ak máte vo firme firewall, či proxy server, potom vám poradí systémový administrátor.
Na účely prijímania RSS kanálu si zriaďte nové e-mailové konto, ktoré nastavíte nasledovne:

Poštový server nazvite "localhost". Ako meno používateľa zadajte adresu RSS kanálu, ktorý chcete sledovať. Heslo vyplňte čímkoľvek, ale nesmie zostať prázdne. To je všetko.

Dajte prijať novú poštu a z RSS kanálu sa načítajú články rovnako, ako keby vám prišli e-mailové správy.
Nevýhodou tohto plug-inu je len to, že zatiaľ dokáže na jedno e-mailové konto prijímať len jeden RSS kanál. Preto sa nehodí pre tých, ktorí sledujú desiatky kanálov. Je to však výhodné riešenie na sledovanie tých najdôležitejších kanálov.