Sťahovanie na iný počítač, zálohovanie

Zložité prednastavenie Batu by nebolo na nič, keby pri reinštalácii počítaču všetky nastavenia zanikli (podobne ako pri Outlook Expresse) a bolo by treba ich znova ručne vytvárať. Akokoľvek je priamo v Bate možnosť importovať a exportovať všetky správy, kontakty a nastavenia, poznám radikálne jednoduchší a rýchlejší (dokonca spoľahlivejší) spôsob, ako majler zálohovať, či sťahovať.
Bat sa dá presťahovať na iný počítač, alebo zálohovať úplne jednoducho. Musíte hlavne vedieť, kde ho máte - väčšinou v
Program FilesThe Bat
Lepšie je nainštalovať ho niekam, kde je viac poruke, aby sa omylom nezmazal s obsahom inak nie veľmi dôležitých Program Files. Ja ho inštalujem na c:majl a do tohto priečinka (foldra) ide všetko. Programové súbory Batu aj majly.
Pozor však, aby databázy majlov neboli na nejakom úplne inom mieste. Odporúčam inštalovať všetko na konkrétne a vždy rekonštruovateľné miesto. Centralizované umiestnenie majleru a majlov v jednom adresári umožní spoľahlivú a komplexnú zálohu, alebo vyrobenie „balíčku“ na sťahovku. Ako na to?
V menu Štart vo Windows zvoľte príkaz RUN (Spustiť) a do okienka, ktoré pred vás vyskočí napíšte bez úvodzoviek slovo „Regedit“. V okne Regedit sa správajte opatrne, tu sa dá Windows aj celkom zničiť. Robte presne len to, čo napíšem a nič iné.
Kliknite na štvorček + pri vetve HKEY_CURRENT_USER

Vyskočí jej obsah, okrem iného Software. Kliknite znova na +. Vyskočí obsah, uvidíte tam rôzne názvy programov, ktoré máte inštalované. Jedným z nich je aj RIT. (The Bat vyrába firma RitLabs)

Kliknite NA nápis RIT, aby bol označený.

V Menu Súbor kliknite na Exportovať.

Ako názov súboru dajte čokoľvek, odporúčam však, aby obsahoval aj dnešný dátum. Najlepšie, ak tento súbor uložíte priamo do adresára, v ktorom je majler Bat, nech je všetko poruke. Overte si ešte, že exportujete vybratú vetvu HKEY_CURRENT_USERSoftwareRIT. Po uložení súboru máte úplne a bez výnimky "pohromade" Bat vrátane všetkých nastavení. Ukončite program Regedit.
Ak teraz adresár Bat vypálite na CD (Najlepšie ale zazipovaný!) a máte vytvorenú spoľahlivú zálohu všetkých svojích majlov a nastavení.
Zazipovaný z dvoch dôvodov:

  1. Vypálením sa k súborom pridá atribút "iba na čítanie" a ten by bolo treba odstrániť, inak by Bat mohol len čítať, ale správy by nemohol tvoriť. Ak ho zazipujete, vypálite a z vypálenej zálohy rozzipujete, tento problém odpadá.
  2. Zipovaním sa objem dát môže zmenšiť na menej ako polovicu originálu.

Ako z takejto zálohy „oživiť“ Bat na inom počítači, alebo po nainštalovaní nového Windows?
Rozpakujte zo zálohy všetky súbory a adresáre majleru na rovnaké miesto, kde boli. Napríklad C:majl. Otvorte tento adresár. Kliknite 2× po súbore, ktorý ste si uložili v programe Regedit. Windows vás upozorní, že idete vložiť údaje do registra. Kliknite OK. Windows vás bude informovať, že vložil informácie do registra. Kliknite OK.
Uchopte myšou žltú ikonu s programom THEBAT a pri stlačených klávesách CTRL a SHIFT ju pretiahnite na Desktop (plochu). Vytvoríte zástupcu programu. Všetky okná môžete pozatvárať – váš Bat je nainštalovaný. Kliknutím na zástupcu sa Bat spustí v úplne rovnakom rozložení a nastavení, ako bol pri vytváraní zálohy. Pamätá si všetko: filtre, podpisy, nastavenia, heslá, majly, adresy, na ktoré ste písali, adresár vašich e-mailových kontaktov (tzv kartotéka), farebné skupiny správ, ikony a ak sa pripojíte na internet, stačí stlačiť tlačídlo NET, aby ste pokračovali naozaj celkom presne tam, kde ste pred zálohovaním skončili.
Dve poznámky k práci s registrom Bat:
Register nemusíte ukladať často. Neobsahuje žiadne príliš aktuálne informácie. Je potrebné zálohovať ho vždy, keď vykonáte nejaké zmeny v nastavení programu, napríklad zmeníte poskytovateľa internetového pripojenia, alebo pridáte iné konto. Prakticky odporúčam toto nastavenie zálohovať samozrejme radšej častejšie, ako nikdy :-) ak si spomeniete, najlepšie je zálohovať register vždy, keď vytvárate zálohu Bat (napríklad vypaľujete záložné CD). Tak zaistíte, že váš zálohovaný register bude aktuálny.
Ak exportujete register vo Windows 2000 alebo Windows XP, súbor nebude možné priamo načítať do Windows 95/98/ME.
Ak viete, že exportovaný register je určený pre starší Windows, v menu Exportovať register zvoľte verziu registru Win9x/ súbory databázy registre.
Ak ste zálohu vykonali vo Windows 2000 / XP je možné tento súbor ručne konvertovať pre starý Windows, otvorte ho vo WordPade (súčasť Windows)
Prvý riadok obsahuje:
Windows Registry Editor Version 5.00
Zmažte ho a nahraďte riadkom
REGEDIT4
Teraz súbor znova uložte, ako register, názov.reg a starý Windows to zhltne a Bat bude NORMÁLNE fungovať.
Viacerí užívatelia
Ak máte Windows nastavený pre viac užívateľov, každý z nich môže mať iný (svoj) register aj majler. Napríklad c:majl_jano c:majl_fero a jano a fero sú na sebe úplne nezávislí.
Zálohovanie v majleri
Kto chce, môže na zálohovanie využiť na to určenú funkciu Batu. Treba to však správne nastaviť a nezabudnúť na nič, čo treba zaškrtnúť. Ak v internom zálohovacom systéme zabudnete niečo dať uložiť, máte smolu. V konferencii o The Bat majleri sa dajú občas (zriedkavo) zachytiť náreky, že záloha nejakým spôsobom zlyhala.
Mnou popisovaný a dlhodobo overený systém zálohovania považujem za jednoduchší, aj keď jeho popis vyzerá na prvý pohľad zložito.
Napísal © Miro Veselý 22.08.2002