Základy používania

Na viacerých miestach webu velebím - chvíľami asi až príliš - majler The Bat. Medzičasom mi už prišlo niekoľko majlov od čitateľov, ktorí po prečítaní článkov okamžite majler stiahli a skúsili... a sklapli. Rozčarovanie dali pocítiť v majloch, ktoré zneli zhruba v zmysle "však ani neviem čo mám spraviť". Áno, Bat disponuje množstvom funkcií a aj pre skúseného môže byť na úvod tvrdým orieškom. Preto som napísal nielen návod na základnú práci s programom, ale aj vyrobil ikony, ktoré vám učenie významne zjednodušia.
Zložitý a neprehľadný majler The Bat je zložitým len na prvý pohľad. Kvantum „pekných“ ikoniek síce vyzerá profesionálne, ale odradí to aj ostrieľaného profesionála. Aha:


A takto sa dajú zjednodušiť, ak je v adresári programu vložený súbor Glyphs.BMP s inými ikonami. Vyrobil som si ho, lebo aj pre mňa bol Bat proste nestráviteľný! A to sa cítim byť hodne Advanced user. Ikonky si môžete stiahnuť v sekcii "stiahnite si" medzi užitočnými vecami. Takto to bude vyzerať:


Funkčnosť všetkého zostane zachovaná, ale vizuálne sa stane majler prehľadný. Aj funkcie „šedivých“ ikoniek sú zachované a ak nad nimi držíte myš, vyskočí stručný popis, čo robia.
Čo stačí vedieť na majlovanie?

NET odošle a príjme vaše majly na internet.
Aby to fungovalo, musí byť v nastavení majleru zaškrtnuté kombinované odoslanie a príjmanie majlov.

Ak máte viac, ako jedno konto, musíte stlačiť Alt plus F12, tým sa odošlú a príjmu majly pre všetky kontá. (Konto = jedinečná emailová adresa)

N New - nová správa. Vyskočí okno, aby ste mohli začať písať nový majl.
R Reply – odpovedať. Kliknete, ak chcete na príjduvší majl napísať odpoveď.
F Forward – preposlať. Kliknete, ak chcete majl celý, aj s prílohami odoslať nejakému známemu.
Pre pokročilých je k dispocícii aj kopa iných funkcií, ale teraz vás nechcem zastrašiť. Normálne majlujúci občan ich proste vôbec nikdy nebude potrebovať.
Prílohy
Ak potrebujete do odosielaného majlu vložiť prílohu, proste súbor, alebo súbory označte, myšou uchopte a pretiahnite na okno majlu, do ktorého patria.
Ak ste dostali majl s prílohou, túto uložíte tak, že po nej kliknete myšou a pravým tlačítkom myši zvolíte možnosť uložiť prílohu, alebo všetky prílohy.
Okno písania správy.

VON Keď máte správu napísanú, stlačte tlačídlo Von. Správa sa uloží v Outboxe (odchádzajúce správy) a bude čakať, kým nedáte pokyn NET – odoslať a prijať správy. Po prijatí nových správ sa modemista odpojí a odpovedá. Keď odpovie na všetky správy, znova sa pripojí a dá odoslať všetky majly pripravené na odoslanie. Ak si uvedomíte, že v majle máte chybu, môžete ho v Outboxe otvoriť a opraviť, doplniť, zmazať a podobne.
Pre nemodemistov :-) je druhá ikona. Ak ste pripojení na internet, po kliknutí na túto ikonu sa správa odošle ihneď. Ak si uvedomíte, že v majle bola chyba, po jeho odoslaní už nie je možné ho vrátiť.
Tretia ikona s hodinkami slúži na uloženie rozpracovaného majlu do Outboxu. Neodošle sa ani ručne ani automaticky. Je to určené pre prípad, kedy odpoveď je náročná a počas jej prípravy musíte iné majly už odoslať.

Taký majl, je v outboxe označený ikonkou hodín. Kliknutím po nej sa ikonka zmaže a majl bude možné odoslať.
Napísal © Miro Veselý 22.08.2002