Univerzálny partner / ka

Jednou z najčastejších naivných a nezrelých predstáv o partnerovi je jeho univerzálnosť. Zoznamka vám hneď ukáže, kto je zrelý a kto nie.

Nezrelí ľudia si partnerský vzťah idealizujú a veria, že im bude „polyfunkčným riešením“. Klasický inzerát značne nezrelej baby môže znieť takto (ale aj nezrelý muž je schopný podať šialenstvo podobného znenia):

Zoznamka: Hľadám si partnera, ktorý mi bude všetkým. Milencom, dôverníkom, spoločníkom, kamarátom, láskou, sponzorom, zabávačom, učiteľom, žiakom...

Je síce krásnou predstava tak kumulovanej funkcie, ale jeden partner nemôže plniť toľko funkcií. Kto sa dožaduje takto univerzálneho partnera hovorí takým inzerátom na zoznamke o sebe dve podstatné informácie:

  • Som celkom nezrelý (nezrelá)
  • Som bez kamaráta, spoločníkov, milenca, lásky...

Myslím, že netreba viac slov. S takým človekom vám nebude dobre.