Zraniteľné krehotinky

V sekcii o nezrelej osobnosti som už naznačil, že niektorí ľudia (ľuďky) sú nezrelí (nezrelé). Popierajú realitu. Ak sa im niečo nepáči, nechcú o tom nič počuť.

Mnoho ľudí má veľmi presne vyprofilované názory na to, čo je dobré a čo zlé, čo správne a čo nesprávne. Na tom nie je nič zlé do chvíle, kým nezistíte, že tieto názory nie sú ochotní diskutovať a už vôbec nie meniť. Sú to často prevzaté skupiny názorov a postojov, aký by človek mal byť. Predsudky sa im hovorí.

Nezrelým ľuďom sa hodí, ak sa všetko deje tak, ako sa im páči. No ak sa situácia zmení, reagujú neprimerane prudko. Neznesú, napríklad, ani náznak kritiky. Neznesú žartovanie o veciach, ktoré sa im páčia a o hodnotách, ktoré uznávajú. Nechcú počuť, alebo vidieť nič, čo sa im nepáči.

  • Poviete pred nimi nadávku (jednu vo vhodnom kontexte po hodine) a zareagujú prudkým odmietnutím „fúj“, „tak sa nemá hovoriť“.
  • Poviete pred nimi "vieš, mne sa tvoje tetovanie vlastne nepáči". Nasleduje prudký útok typu "nechaj ma na pokoji", "nevšímaj si ma", "ži a nechaj žiť".

Toto nezrelé jednanie ich samých ale značne znevýhodňuje - až ohrozuje. Stačí trocha komunikačnej zručnosti a s krehotinkou sa dá manipulovať, ako s bábkou z plastelíny. Stačí takej krehotinke chvíľu hovoriť presne to, čo chce počuť, a „mám ju“. Stačí z komunikácie jednoducho úplne vypustiť kritiku jej osoby, jej záujmov a názorov a nahradiť ju mechanickým uznaním.

Nie, nejde o priehľadné "Ach, ty si úžasná. A múdra. A ako ti to páli. A ako dobre vyzeráš." To prekukne každá. Títo ľudia sú citliví skôr na názorové súznenie. Zúfalo hľadajú oporu. Majú názory, ktorými si nie sú celkom istí a to ich znepokojuje. Vytvorte im ilúziu istoty a môžete nimi manipulovať (je to svinstvo zneužívať slabších). Túto kapitolu však píšem v nádeji, že sa pár "slabších" spamätá.

Sú celkom bezmocní ak nasadím tvrdší kaliber: "Fí ha! Akú super hudbu počúvaš, to je JAR? Rap je fakt super hlboký, fakt sila. A ty nosíš mikinu G-Unit? Milujem mikiny. Aký máš názor na Eminema? Podľa mňa nič lepšie v svetovej hudbe neexistuje." A krehotinka vám zobká z ruky ako vtáčik z umelého odchovu, ktorý vás považuje za svoju mater. Je celkom bezmocná. Váš záujem a uznanie jej robí dobre na dušičke. Potrebuje vás. Vaše reči v nej živia ilúziu, že ilúzia predsa len existuje. Krehotinka nežije v realite. Nerozpozná, že človek, ktorý je jej občas nepríjemný to môže s ňou myslieť dobre. Alebo rozpozná,. ale je jej nepríjemný, vyhne sa mu. Slepo pôjde za grázlom, ktorý vie ako na ňu. Stačí si pozrieť pár mien hudobníkov, značiek oblečenia a prečítať pár komunitných webov. A ste pre ňu drogou. Ak niečo neviete, ona vás to naučí.

Do partnerského vzťahu sa takíto precitlivení ľudia nehodia, pretože by ste museli stále dávať pozor, čo sa povedať smie a čo nie. Ak sami máte pocit, že ste zraniteľní, robte s tým niečo, niekto túto vašu vlastnosť môže hravo použiť proti vám.

Prejavy radosti, či pobúrenia môžu byť použité proti vám.