Frekvencia pohlavného styku

Podľa výskumov sa frekvencia pohlavného styku výrazne líši od krajiny ku krajine.

Celosvetový priemer je 109 pohlavných stykov ročne, o je zhruba dva krát za týždeň alebo raz za 3.3 dňa.

Najmenej sexujú ľudia v Thajsku, len 64 krát za rok, čo je o polovicu menej ako Američania.

Najčastejšie má pohlavný styk veková skupina od 20-29 a 30-39, a to viac ako 2 krát týždenne. Pri vekovej skupine nad 40 rokov je to 1.8 krát za týždeň a u ľudí pod 20 rokov, 1.7 krát týždenne.

Čo sa týka rozdielu medzi mužmi a ženami výskumy zistili, že ženy sú vo veku do 20 rokov sexuálne aktívnejšie ako muži. Naopak, po dosiahnutí 40 roku veku sú viac aktívni muži ako ženy.

Najviac sexuálne aktívne sú dvojice, ktoré spolu žijú, ale neuzavreli manželský zväzok. Milujú sa v priemere 146 krát ročne. Na druhej strane ľudia nežijúci v stabilnom zväzku majú sexuálny styk len 69 krát ročne. Prieskumy ukázali, že dvojice, ktoré majú deti, majú sexuálny styk častejšie (115 ročne) ako bezdetné páry (103 ročne).