Je náš sexuálny život uspokojivý?

Súčasné výskumy dokazujú, že drvivá väčšina mužov a žien považujú uspokojujúci sexuálny vzťah za jeden zo základných faktorov kvalitného života.

Výskum americkej asociácie ľudí na dôchodku preukázal, že uspokojivý sexuálny život kladie za jednu z hlavných podmienok dobrého života 67% mužov a 57% žien.

Podľa viacerých štúdií:

  • Väčšina dvojíc nie je spokojná so svojím sexuálnym životom
  • Po siedmych rokoch manželstva, ? opýtaných dvojíc uviedlo nespokojnosť so svojím sexuálnym životom a aspoň raz rozmýšľa nad nájdením si sexuálneho partnera popri manželstve
  • Len 41% opýtaných žien uviedlo, že o svojich potrebách alebo nespokojnosti hovorilo so svojím manželom/partnerom
  • 48% žien uvádza problémy dosiahnuť sexuálne vzrušenie
  • 46% uviedlo problémy s dosiahnutím orgazmu
  • 15% žien nevie dosiahnuť orgazmus vôbec

Pravdepodobne prvoradou príčinou je neschopnosť dvojíc rozprávať sa otvorene o sexe a svojich sexuálnych pocitoch. Sex je podľa výskumov všeobecne najproblematickejšou témou na rozhovor.