Svrab

Svrab je kožné infekčné ochorenie. Pôvodcom je mikroskopicky viditeľný roztoč, ktorý žije v koži človeka.

Tento roztoč neprežije bez človeka viac, ako 4 dni. Po infekcii sa zavŕta do kože. V nej si razí cestičky do ktorých kladie vajíčka.

Svrab je viditeľný na koži práve prostredníctvom týchto chodbičiek. Sú viditeľné, ako drobné čiarky.

Prenos svrabu je pri sexuálnom styku veľmi častý, no svrab sa môže prenášať aj nesexuálnou cestou pri zlej hygiéne. Prenáša sa aj stykom s kontaminovaným prádlom. Okrem na koži viditeľných stôp sa svrab prejavuje aj svrbením. Svrbenie zvádza ku škrabaniu a tak na koži vznikajú sekundárne infekcie, rozškrabané miesta.

Liečba trvá niekoľko dní. Okrem masti, ktorú si treba natrieť na celé telo je nutná prísna hygiéna, systematické pranie prádla.