Prečo ženy niekedy nemajú chuť na sex?

Sexuálna prístupnosť žien je podmienená množstvom okolností.

Veľmi záleží na predošlých sexuálnych ale aj iných skúsenostiach a zážitkoch ženy. Významnú úlohu zohráva prostredie, v ktorom vyrastala, zážitky z detstva, prvé sexuálne skúsenosti a aký pohľad na sex a erotiku si na základe toho vytvorila. Dôležité je takisto, aký má žena obraz o sebe samej, ako vníma svoje telo a svoje nedostatky, aký má k sebe samej vzťah. Okrem týchto čisto osobných a osobnostných faktorov, veľký význam má aj psychická súhra s partnerom a miera ich vzájomného porozumenia a tiež sexuálne správanie a zvyky partnera a ich vzájomná schopnosť v tejto oblasti komunikovať, a to verbálne aj neverbálne.

Dôvody fyzického charakteru

Fyzické príčiny prečo ženy odmietajú sex resp. neodpovedajú na podnety sexuálneho charakteru môžu byť choroba, rôzne ochorenia, nadváha, či naopak podvýživa, hormonálne výkyvy spôsobené napríklad aj užívaním antikoncepčných tabletiek, prechodom či nedávnym pôrodom. V takýchto prípadoch môže a mal by pomôcť všeobecný lekár.

Psychické príčiny

Často krát sú ale príčiny nezáujmu o sex niekde úplne inde. Sexuálna prístupnosť mužov a žien sa výrazne líši. Hoci u mnohých mužov sa občas vyskytne nedostatok chuti či túžby po sexe, ich sexuálna prístupnosť sa dokáže na rozdiel od väčšiny žien aktivizovať okamžite, ako náhle sa dostaví správny podnet. Sexuálne uspokojenie muža sa skladá z menšieho množstva aspektov a dosahuje sa vo všeobecnosti jednoduchšie ako u žien, ktoré často krát potrebujú širokú škálu pocitov, dotykov a stimulácií.

Únava a starosti

Únava je u žien najrozšírenejším dôvodom nechuti na sex. Únavou trpia predovšetkým ženy, ktoré vychovávajú deti a zabezpečujú chod domácnosti. Ak popri tom nebodaj ešte pracujú, nie je sa čo čudovať. Pre takto vyťažené ženy je ťažké nájsť si čas a dokonca spontánne iniciovať trebárs v stredu večer akékoľvek aktivity, nie to ešte tie sexuálne. Iný je sex v práve začínajúcom spolužití, keď má prednosť pred takmer každou inou aktivitou ako je práca, štúdium, priatelia či šport.

Často krát sa po dlhšom spolužití sex zmení na činnosť, ktorá sa robí výlučne tesne pre spaním alebo cez víkend, či prázdniny. Začína nastupovať to obávané - rutina. Málokedy ale tento stav pociťujú obaja partneri rovnako. Väčšinou jeden z nich stráda. Podľa výskumov to býva ten, ktorí je menej vyťažený pracovnými či inými povinnosťami. Buď ako nespokojná zaspáva manželka vyčerpaného šéfa firmy, alebo manžel ženy, ktorá si okrem starostlivosti o tri deti bola odbehnúť ešte na poštu a do banky.

Porovnávanie sa a strach

Médiá nám ukazujú obraz superžien, ktorým sa je superťažké vyrovnať v podmienkach bežného rozpočtu. Obraz ženy, ktorá je pripravená uspokojiť muža 24 hodín denne a popri tom dosiahnuť viacnásobný orgazmus môže žene výrazne podkopať sebadôveru. Nie každá žena sa dokáže povzniesť nad svoje (často krát domnelé) nedostatky, zvlášť keď sa už necíti zo strany svojho partnera tak žiadaná ako kedysi.

K ďalším príčinám znižujúcim či odstraňujúcim chuť na sex patria strach a úzkosť, či pocit nepokojnosti so vzťahom ako takým, čo sa väčšinou vyrieši zmenou partnera. Strach súvisí napríklad s možným neželaným otehotnením, čomu sa ale dá v súčasnosti účinne predchádzať. Úzkosť môže naopak vyplývať z prílišnej snahy otehotnieť.

Chuť na sex klesá tiež s pribúdajúcim vekom. Sex samozrejme nie je rovnaký v 25-ťke ako v 60-tke, avšak pre ženy je rovnako dôležitý a naplňujúci v ktoromkoľvek veku.