Sex a zdravie

Sexuálny život ovplyvňuje zdravie človeka

Najnovšie výskumy odporúčajú lekárom, aby sa nehanbili pýtať pacientov na kvalitu ich sexuálneho života.

Veci tvrdia, že problémy v spálni môžu byť príčinou vážnych ochorení a ignorovanie sexuálnych dysfunkcií môže mať za následok poruchy srdcovej činnosti, keďže práve sexuálne poruchy u mužov sú často indikátorom srdcovo-cievneho ochorenia, depresie či ich ťažkostí.

Podľa vedcov, sex je normálnou súčasťou medicíny, no stále sa od nej oddeľuje a neprikladá sa tejto oblasti adekvátna pozornosť. Iste, je to tabuizovaná téma.

Pravidelný sex priaznivo vplýva na celkový stav človeka, vrátane zdravotného. Človek, ktorému je sex z nejakých dôvodov odoprený, môže na dlhodobý stav reagovať depresiou. Depresia zas zhoršuje stav imunitného systému, mení aktivitu človeka.

Stáva sa, že chronické ochorenia sú nepriamo vyvolané, alebo posilňované práve psychickým stavom. Ich liečenie je neúspešné, kým sa neodstráni príčina. A tou môže byť práve psychika, či problémy vo vzťahu, alebo sexe.