Zoznámenie

Zoznámenie v prípade zoznamky znamená stretnutie dvoch ľudí, ktorí by sa inak pravdepodobne nikdy nestretli.

Zoznámenie bez zoznamky

Mnoho ľudí považuje za "prirodzené" zoznámenie iba stretnutie ľudí, ktorí sa stretli osobne a na základe sympatie sa začnú stretávať. No také zoznámenie má jednu vážnu nevýhodu: je ohraničené priestorom. Kto by chcel dodržať také zoznámenie, má možnosti závislé od miesta, kde sa nachádza. Na malej dedine je zoznámenie možné len v úzkom výbere niekoľkých ľudí. Môžbyť príde do hry ešte možnosť na šťastné zoznámenie s chlapcom, či dievčaťom z vedľajšej dediny, ale to je tak aj všetko.

Človek bývajúci v meste má na zoznámenie často viac možných parterov. Kolegovia, kamaráti, susedia, spolužiaci, "korzo". No ak je trocha hanblivý, nepomôže mu ani fakt, že býva v New Yorku, kde je voľných rovesníčok a rovesníkov dostatok. Ani vo veľkomeste sa nemusí podariť zoznámenie "prirodzenou" cestou.

Zoznámenie nie je náhodné

Zoznámeniu často bráni obava priznať sa, že niekoho (zúfalo) hľadáme. Iste aj vy poznáte osamelú ženu, ktorá nemá šťastie na zoznámenie. Ale sama by do kaviarne nešla. A keby bola aj medzi len slobodnými mužmi, tvárila by sa tak nezávisle, že by na zoznámenie nikto z nich ani nepomyslel.

Vtedy prichádza do úvahy práve zoznamovací inzerát. Pomoc priateľov. Tričko s nápisom "hľadám si partnera".

Zoznámenie je čestné, poctivé

Nebojte sa priznať sa, že hľadáte nejaké zoznámenie. Práve zoznamovacie inzeráty sú na to ideálnym miestom. Sú na zoznámenie priamo určené. Čestne predstúpite pred "publikum" a jasne oznámite: som sám, hľadám si partnera. Ak tu niekto je, kto by ma chcel, poďme na kávu...

Zoznámenie nie je hanba

Túžba zoznámiť sa nie je žiadny rozmar. Je to prirodzená potreba človeka. A nie je hanbou ani to, že hľadáte partnera cez inzerát, či zoznamku. Nediskvalifikuje vás to ako "neschopného" nájsť si partnera "normálnou cestou". Naopak. Kto si chce nájsť kvalitného celoživotného partnera, mal by siahnuť po čo najširšom okruhu ľudí, z ktorých bude vyberať. Zoznámenie a svadbu na strednej škole zvládne každý. No čo ak taký vzťah nie je celkom OK? Tí dvaja sa možno zoznámili len preto, že nebol poruke nikto lepší...

Preto nie je hanbou, ak sa zoznámite napríklad cez internet.