Poďakujete za svadobné dary

V chaose, aký svadba prináša je často nemožné náležite a osobne poďakovať tým, čo vás obdarovali. Je to pochopiteľné. No to sa dá napraviť.

Po svadbe je dobré urobiť si sumarizáciu toho, čo ste ako svadobný dar dostali a je vhodné, aby ste sa celkom bezpečne uistili, že ste každému jednému, čo vám niečo daroval, za tento dar primerane poďakovali. Ďakovanie sa odporúča robiť písomne a poďakovať sa nielen ústne je viac než vhodné.

To isté sa týka poďakovania tým, ktorí sa podieľali na financovaní svadby, či svadobnej cesty. Veľmi často toto nebýva práve mladá dvojica, ktorá si financuje všetko tak, ako by teoreticky mala a preto je vhodné, aby ste najbližších nejakým spôsobom upovedomili o tom, že si ich prispenie k hladkému priebehu svadby vážite. Vhodnou formou takej akcie môže byť posedenie alebo večera, na ktorej im ešte raz dôkladne poďakujete za všetko čo pre vás urobili. Na tejto večeri sa môžu zúčastniť najlepšie len tí najbližší, to znamená svedok, rodičia a prípadne niekoľko najbližších rodinných príslušníkov. Táto večera sa môže konať až po skončení svadobnej cesty, nie je potrebné s ňou sa veľmi náhliť, je lepšie ak sa odohrá v príjemnom prostredí pokoja, než tesne po svadbe, kedy je ešte mnoho ľudí zamestnaných dokončovaním rôznych nedokončených vecí.