Páni, myslite na výročia

Výročie svadby je tradične ostro sledovaná obzvlášť manželkami. Muži výročiam pripisujú menší význam. Často zabudneme, že je to už rok, dva, či dvadsať, čo sa konala svadba...

Vhodný systém ako nezabudnúť na výročie môže byť napríklad mobilný telefón, do ktorého si v kalendári zaznamenáte dátum svadby, či výročie zoznámenia (najlepšie obidva termíny) a necháte svoj mobil, aby vás na tieto skutočnosti taktne upozornil, podľa možností v dostatočnom predstihu.

Ak sa vám zdá malicherné oslavovať či pripomínať si výročia, nič nedajte na vaše pocity - muž takéto veci bagatelizuje a pre ženu je dôležité, ak si spomeniete. Možno ju to „len“ poteší, je to však maličkosť, ktorá pravdepodobne veľa nestojí a môže spraviť veľa radosti. Prečo ju teda ženám upierať.