Oslavy výročí svadby

Svadba skončila. Je zvykom pripomínať si ju raz za rok.

Pri prípadných oslavách výročí je dobre vopred sa rozprávať o tejto záležitosti vo dvojici, a to sa týka predovšetkým vás manželia, či priatelia. Spýtajte sa veľmi taktným spôsobom a ohľaduplne svojej polovičky, aký má vzťah k rešpektovaniu tohto výročia.

Je veľmi časté, že žena si potrpí na to, aby si manžel spomenul na deň výročia zoznámenia, svadby, na narodeniny... Nepripomína to mužovi, ale očakáva, že aj on na to stále myslí (nemyslí).

Páni: Rozhodne nič nepokazíte, ak sa na túto vec spýtate, ako si predstavuje oslavu takejto výročnej udalosti. Niektoré ženy si predstavujú, že je dostatočné, ak muž príde a sám oznámi, že si pamätá, alebo že si vôbec uvedomuje fakt, že sú spolu práve ďalší rok. Niektoré ženy zas uprednostnia, ak muž okrem toho daruje aj symobolický darček, niekde medzi malou kytičkou kvetín až po mercedes, či vilu.

Nenechajte sa zaskočiť častým postojom žien k tejto veci: chcú, aby to bolo spontánne a tak vám nič nepovedia a tvária sa, že ich to nezaujíma. Ženy to proste takto cítia a nenaleťte zdanlivému tvrdeniu, že im na tom nezáleží.

Nič nepokazíte ak sa nejakým spôsobom pripravíte na to, aby ste boli schopní dátum výročia spoľahlivo evidovať.

Pre muža je často sledovanie nejakých výročí vecou, ktorú chápe ako malichernú alebo úplne nepodstatnú a nikdy nedrží v hlave všetky dátumy a výročia.

U žien je to často práve naopak. Sú schopné pozorne a citlivo sledovať dátumy narodení a výročí mnohých svojich známych a preto aj očakávajú, že ich manžel príde s rozžiarenou tvárou a srdečne oznámi to, čo manželka samozrejme vie „dnes máme výročie...“.