Vyskúšajte si svadbu

Nebojte sa trocha skúšať fotografovanie. Viem, možno chcete, aby všetko bolo, ako v skutočnosti, ale nacvičiť si to trocha nemôže ublížiť.

Aj keď obrad je zabezpečený spravidla vopred stanoveným postupom a obradník, či už v kostole alebo na matrike je skúsený, niektoré drobnosti nezaškodí ak si vyskúšate už aj pred obradom. Môžete byť na to aj sami alebo požiadajte rodičov, aby ste si to vyskúšali. Vyskúšať sa oplatí výmena prstienkov a vzájomný bozk. Možno sa pousmejete nad tým, čo je možné skúšať na vzájomnom bozku, veď ste ho predtým aspoň raz skúšali, ale na druhej strane je tu nový aspekt, na ktorý je dobré myslieť.