Digitálny svet

Digitálna technika, či už filmová alebo fotografická  má jednu významnú výhodu. Hneď ako zhromaždíte všetky fotografie, či videozáznamy, môžete ich pomerne jednoducho zhromaždiť a triediť a ďalej distribuovať na digitálnom médiu, čiže napríklad na CD alebo DVD disku.

Cena za distribúciu takýchto dát je takmer zanedbateľná a tak môžete svoju svadbu bez problémov rozdať na spomienku pre všetkých zúčastnených s takmer minimálnymi nákladmi. Nemusia to byť teda fotografie, ktoré darujete zúčastneným za nehorázny peniaz.

Býva veľmi nepríjemné ak musíte okolo svojich priateľov obiehať s kôpkou fotografii, nech si každý objedná, ktoré chce. Vznikne nakoniec pomerne neprehľadný zoznam, koľko kusov, ktorý z akého obrázku chce. Oveľa jednoduchšie je ak dáte na digitálnom médiu všetko a nech si každý z toho vyberie čo chce. Dnes už sú počítače pomerne rozšírené a s bežným CD či DVD diskom si poradí prakticky každý.

Výberové najlepšie fotografie, môžete venovať azda len tým, ktorí si túto pozornosť podľa vás zaslúžia alebo ju ocenia a stoja vám za to.

Pri fotografovaní svadobného obradu a hostiny rodinným fotoaparátmi narazíte na problém, že bude ťažké zaznamenať celkové zábery zo sály. Vstavaný blesk digitálnych fotoaparátov býva pomerne nevýkonný a spravidla nedosvieti na celú sálu. Práve z toho dôvodu je vhodné, ak si objednáte fotografa, ktorý za vás odfotografuje aspoň obrad a úvodnú chvíľu svadobnej hostiny. Požiadajte ho nech kombinuje celkové aj detailné zábery, aby ste mali na pamiatku aj záber celkovej miestnosti, v ktorej sa svadobný obrad konal. Takéto maličkosti často amatér zosnímať zabudne, pretože atmosféru vidí a nenapadne mu, že ju treba zaznamenať. Celkový záber vám najlepšie nasníma profesionál, ktorý má externý blesk s veľmi vysokým výkonnom akému nemôže konkurovať žiadny vstavaný blesk.