Zimná záhrada 2

Vykurovanie, vetranie, tienenie

Od toho aký účel bude zimná záhrada plniť, môže byť nevykurovaná, vtedy iba pasívne akumuluje teplo, alebo vykurovaná rôznymi spôsobmi, radiátormi po obvode, či podlahovým kúrením.

Nevykurovaná zimná záhrada je v zimnom období „neobývateľná“, slúži akurát na prezimovanie subtropických rastlín a ako klimatický nárazník. Vzhľadom k vysokému teplotnému rozdielu medzi exteriérom a interiérom, vzniká nadmerná kondenzácia vodných pár na skle.

V prípade, že chceme zimnú záhradu využívať po celý rok, musíme ju v zimných mesiacoch vykurovať, a zároveň môžme v nej pestovať tropické rastliny.

Zimná záhrada by mala byť vetrateľná, najlepšie s vetracími otvormi umiestnenými vzhľadom k svetovým stranám. Najlepšie je priečne vetranie, s oknami na západnej a východnej stene a ďalším vetracím otvorom na ploche a hrebeni strechy. Najmä v lete v zasklenom priestore stúpa teplota extrémne rýchlo, preto musí byť zimná záhrada aspoň čiastočne otvorená, aby nedošlo k prehriatiu. V chladných dňoch a období mrazu je zas odvádzaná vyššia vlhkosť vzduchu, čím zabránime roseniu skiel.

V zimnej záhrade, ktorá nie je dostatočne tienená, v lete vnútorná teplota sa ľahko vyšplhá aj cez 60°C a slnko môže na rastlinách spraviť veľké škody, preto ju treba počas letných dní tieniť. Strecha sa tieni roletou alebo iným spôsobom, treba však dbať na to, aby tam mohol voľne cirkulovať vzduch, inak sa sklo zahreje na vysokú teplotu, následkom čoho môže prasknúť. Steny zimnej záhrady sa tienia nielen pred slnkom, ale aj pred zvedavými pohľadmi zvonka, keď je tma, a vo vnútri sa svieti.

Napísala Moggy