Súkromná škôlka - záruka kvality?

Veľa rodičov rieši pri výbere tej správnej škôlky pre svoje dieťa aj to, či je lepšia štátna alebo súkromná materská škôlka. Spravidla sú súkromné škôlky drahšie, a tak si mnohí rodičia myslia, že to automaticky znamená aj vyššiu úroveň služieb a celkovo lepšiu starostlivosť a prístup učiteliek k deťom.

Súkromná škôlka však nie je vždy zárukou vyššej kvality. Veľa závisí od toho, kto v takejto škôlke pracuje, teda od samotných učiteliek a ich prístupu a vzťahu k deťom.

Výhodou väčšiny súkromných škôlok je však väčšia miera flexibility a to, že dokážu rodičom viac vychádzať v ústrety. Neraz ponúkajú aj nadštandardnú opateru dieťaťa, čo pracovne vyťažení rodičia iste ocenia a sú ochotní za to zaplatiť aj nemalé peniaze.

V dobrej súkromnej škôlke sa však vašej ratolesti dostane skutočne viac pozornosti, máte neraz možnosť voľby jedla a program pre deti je pestrejší a zaujímavejší.

Ak sa rozhodujete, či dať svoje dieťa do súkromnej alebo štátnej škôlky, najlepšie urobíte, ak si obe alternatívy osobne pozriete a dobré tiež je, ak sa môžete na skúsenosti popýtať iných rodičov. Na základe toho potom zvážte, či vyšší poplatok za súkromnú škôlku skutočne zodpovedá aj jej úrovni.

Napísala MaJa.

©  Web mix.sk prevádzkuje Miro Veselý od leta 1997.