Škôlkar

Ako pripraviť dieťa na škôlku

Nástup do škôlky je veľkým medzníkom v živote dieťaťa, no aj pre rodičov je to významná zmena. Niektoré deti zvládnu vstup do materskej škôlky bez problémov, iné si to „odplačú“.

Aby sa nástup vášho drobca do škôlky vydaril čo najlepšie, snažte sa ho na tento krok pripraviť vopred.

Dohodnite sa s riaditeľkou materskej školy, do ktorej má vaše dieťa nastúpiť, či by ste si mohli prísť škôlku obzrieť spolu s vaším budúcim škôlkarom či škôlkarkou. Dieťa tak získa predstavu o škôlke, uvidí, že sú tam aj iné deti, s ktorými sa bude môcť hrať, že sú tam pre neho rozličné hračky a podobne.

Ak je dieťa príliš naviazané na matku, je dobré ho pred nástupom do škôlky postupne privykať aj na odlúčenie. Nechajte ho častejšie so starkými či známymi, aby si zvykalo aj na iných ľudí.

Materské centrá sú tiež veľmi dobrou príležitosťou, ako vášmu dieťatku uľahčiť vstup do materskej škôlky. V materskom centre totiž získa mnoho kamarátov, naučí sa podeliť o hračky, byť samostatnejšie a mnoho iného. Návštevami materského centra teda môžete taktiež prispieť k príprave svojho drobčeka na status „škôlkara“, ktorým sa onedlho stane.

S dieťatkom sa o škôlke veľa rozprávajte – vždy však v pozitívnom zmysle. Hovorte mu o tom, čo tam bude robiť, že si tam nájde veľa nových kamarátov, naučí sa nové pesničky, básničky a mnoho iného. A nezabudnite mu pripomenúť, že si po neho vždy prídete a po škôlke budete tráviť čas spolu.

Aj keď je nástup do škôlky neraz zaťažkávajúcou skúškou a dieťa i rodičia si dosť vytrpia, kým si čerstvý škôlkar na novú situáciu zvykne, väčšina detí si skôr či neskôr na škôlku zvykne a ani sa nenazdáte a budete riešiť nástup do prvej triedy.

Napísala MaJa.

©  Web mix.sk prevádzkuje Miro Veselý od leta 1997.