Waldorfská škôlka

Ďalšou z radu alternatívnych škôlok je aj waldorfská materská škola. Jej zakladateľom bol Rudolf Steiner so svojou antropozofickou filozofiou – zohľadňuje rozvoj dieťaťa na úrovni telesnej, psychickej a duchovnej.

Vo waldorfskej škôlke deti využívajú vo veľkej miere prírodné materiály a veľa priestoru sa tu venuje tvorivým činnostiam s využívaním takýchto materiálov. Okrem toho sa však deti vo waldorfskej škôlke naučia aj praktické veci ako pečenie, varenie, upratovanie po jedle a podobne.

Dôležitým prvkom waldorfskej škôlky je pravidelnosť opakovania. Určité činnosti sa teda pravidelne opakujú, aby si deti mohli vytvoriť pocit istého zázemia. V týchto škôlkach sa tiež snažia o čo „najdomáckejšie“ príjemné prostredie.

Dôraz sa kladie na individuálne schopnosti jednotlivých detí a tieto ich schopnosti sú potom podnecované a rozvíjané. Deti sa veľa učia formou hry a nenásilne.

Vo waldorfských školách sa potom napríklad deti neznámkujú, ale hodnotia sa slovne. Učebnice nepoužívajú, prípadne len minimálne, skôr si zakladajú na poznámkach. Škola je pre deti bez stresu a strachu.

Niektorí však zazlievajú tomuto systému, že deti sa naučia málo, respektíve nie sú dostatočne motivované sa učiť, ak nie sú známkované a že celá táto pedagogika je príliš „uvoľnená“.

Médiá neraz spájajú tento typ škôlky s určitým sektárskym „podtónom“, keďže sa tu praktizuje antropozofické učenie Rudolfa Steinera, čo môže mať negatívny vplyv na utváranie názorov na život u malých detí. Na druhej strane však treba vidieť aj to, že waldorfské škôlky sú u nás pomerne novým javom a tak ako veľa iných nových vecí, je u nás vnímané ako niečo negatívne a sme voči tomu nedôverčiví.

Rada pre rodičov: ak by ste chceli vedieť viac o waldorfských škôlkach, skúste si nájsť nejaké informácie na internete, choďte sa pozrieť do takejto škôlky, pýtajte sa rodičov, ktorí majú deti vo waldorfských škôlkach, ako sú spokojní. Jednoducho, zistite si dostatok informácií, aby ste si mohli vytvoriť vlastný názor.

Bližšie informácie môžu rodičia nájsť aj tu: www.iwaldorf.sk

©  Web mix.sk prevádzkuje Miro Veselý od leta 1997.