Čo sa v jasliach dieťa naučí?

Veľa rodičov zvažuje, či dať svoje malé dieťa do jaslí. Najčastejšie dôvody, ktoré ich k tomu vedú, sú zlá finančná situácia v rodine, prípadne dobrá pracovná príležitosť a iné.

Každopádne, rozhodnutie nebýva ľahké, pretože jasle môžu mať podľa odborníkov rôzne negatívne dopady na malé dieťa.

Napriek tomu, ak vaše dieťatko do jaslí pôjde, je pravdepodobné, že sa tam naozaj veľa naučí a urobí mnohé pokroky. Veľa rodičov, ktorí majú dieťa v jasliach, sa tešia napríklad z toho, že sa ich ratolesť odnaučila od plienok.

Medzi ďalšie pokroky patrí rozvíjanie slovnej zásoby, deti sa učia tancovať, spievať, recitovať krátke básničky či riekanky, samy sa obliekať, najesť sa a iné úkony. V detských jasliach sa teda deti naučia väčšej samostatnosti ako doma pri mame. To však nemusí platiť pre všetky deti všeobecne. Niektoré sa naučia viac, iné menej.

Niektoré jasličky môžu mať aj určité zameranie – napríklad na cudzie jazyky, hudbu a podobne. Deti sa tu nenásilným spôsobom a hravou formou učia osvojiť si cudzí jazyk, získať vzťah k hudbe atď.

Okrem týchto zručností, ktorým sa deti v jasličkách priučia, treba spomenúť aj to, že si zvyknú na kolektív a naučia sa vychádzať s iným deťmi. Oboznámia sa taktiež s určitými pravidlami a ich dodržiavaním. To všetko je veľké plus pri neskoršom začlenení do materskej škôlky a následne do školy.

Nech už sú názory na detské jasle rôzne a často veľmi protichodné, nedá sa jednoznačne povedať, či sú pre každé dieťa prínosom alebo nie. Treba brať ohľad na každé jedno dieťa, pretože každé je iné. Určite sú však detské jasle v dnešnej dobe spravidla na vyššej úrovni ako kedysi (zväčša dnes ide o súkromné jasle a prístup k deťom je individuálnejší, pričom sa uplatňujú najnovšie poznatky z oblasti psychológie detí a podobne).