Parkovací preukaz

Vo veľkých mestách stále rastie problém so zaparkovaním motorových vozidiel. Zaplatiť si vyhradené parkovacie miesto je finančne náročné. Na základe predloženia parkovacieho preukazu vydaného úradom práce, obecný úrad pridelí žiadateľovi bezplatne parkovacie miesto. Vozidlo označené parkovacím preukazom môžete zaparkovať na vyhradených miestach pred zdravotníckym zariadením, nákupných centrách a všade, kde to dovoľujú dopravné predpisy.

Vydanie parkovacieho preukazu je podmienené zdravotným postihnutím žiadateľa. Zákon uvádza, že fyzickej osobe s ŤZP vyhotoví posudkové oddelenie úradu práce parkovací preukaz:

  1. ak je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
  2. alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí.

Odkázanosť na individuálnu prepravu znamená: Žiadateľ nedokáže nastúpiť alebo vystúpiť do prostriedkov hromadnej dopravy, alebo sa v nich udržať pre narušenie telesných, zmyslových alebo duševných funkcií. Pri duševnom ochorení sa berú do úvahy poruchy správania. Prejav mentálne znevýhodneného človeka znižuje veľakrát jeho dôstojnosť. Môže ohroziť seba alebo spolucestujúcich.

Parkovací preukaz sa vydáva na meno osoby s ŤZP. Označenie môžete použiť len v prípade, ak túto osobu veziete. Nemusí to byť vaše vozidlo, uľahčí zaparkovanie aj napr. taxikárovi, ktorý vás vezie k lekárovi.