Finančná pomoc

V živote sa vám môže stať, že stojíte pred problémom, ako získať finančné prostriedky na základné potreby. Zo dňa na deň môžete prísť o prácu, dlhodobo ochorieť, nešťastným rozhodnutím prísť o usporené peniaze.

Ak ste boli zamestnaný dva roky za posledné tri roky, vznikne vám nárok na podporu v nezamestnanosti. Súčet posledných zamestnaní tri roky spätne, musí byť 24 mesiacov. Pracovný pomer nemusí byť u jedného zamestnávateľa. Na priznanie nároku na podporu nemusíte byť zamestnaný nepretržite. Pre ilustráciu príklad: Ak sa budete hlásiť na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny od 1. septembra 2014, pre priznanie dávok v nezamestnanosti treba dokladovať všetky pracovné zmluvy od 1. septembra 2011. Pracovné zmluvy pred týmto dátumom neovplyvnia priznanie dávok v nezamestnanosti. Ak by vám do doby 24 mesiacov chýbal iba jeden deň, nárok na podporu v nezamestnanosti nevznikne.

Samostatne zárobkovo činná osoba – živnostník, ktorý skončí podnikanie má na dávky nárok v prípade, že si platil príspevky do fondu zamestnanosti.

Po vyčerpaní dávok v nezamestnanosti môžete zostať ďalej v evidencii, štát za vás platí zdravotné poistenie.

V prípade, že dlhodobo ochoriete nemocenské dávky budete poberať za predpokladu, že spĺňate podmienky na ich priznanie. Ak ste boli zamestnaný a ochoreli ste po prepustení zo zamestnania, ste v tzv. ochrannej lehote 40 dní. Ak počas tejto doby predložíte doklad o práceneschopnosti bývalému zamestnávateľovi, 10 dní vám bude vyplácať nemocenskú on. Neskôr sociálna poisťovňa. Aj po 40 dňoch máte nárok na nemocenské dávky, najdlhšie v dobe jedného roka.

Ak ste sa z rôznych dôvodov ocitli v situácii bez nároku na uvedené dávky, a nemáte finančné prostriedky na prežitie, môžete požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav, keď si nedokážete zabezpečiť jedno teplé jedlo denne, ošatenie a nemáte kde bývať.

Za človeka v hmotnej núdzi sa považujete, ak váš príjem a príjem ďalších členov vašej domácnosti nedosiahne životné minimum. Ak nežijete sám, pri priznaní dávky sa berie do úvahy príjem manželky, nezaopatrených detí, aj dospelých ak chodia do školy denne a rodičov.

Určite ste počuli názory, že aj tak nič nevybavíte, pretože vám úradníci povedia, že máte vymeniť veľký byt za menší, predať auto a aj tak nič nedostanete. Nie je to tak.

Pri zohľadňovaní vášho majetku sa neberie do úvahy:

  • auto, ak je váš príbuzný ťažko zdravotne postihnutý a je odkázaný na individuálnu prepravu
  • jedno auto v rodine staršie ako 10 rokov alebo to nie je drahé luxusné vozidlo tiež ho nemusíte predávať.

Zisťovať, či máte možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť príjem sa netýka vás a ďalších členov domácnosti ak:

  • máte vek, keď máte nárok na starobný dôchodok.
  • ste invalidný a posúdený na viac ako 70%
  • nezaopatrené dieťa
  • ste osamelá matka, alebo otec a staráte sa celodenne o dieťa do jeho 31 týždňov
  • ak sa staráte o ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na opatrovanie

Formy pomoci v hmotnej núdzi zahŕňajú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

Pri vybavovaní budete musieť predložiť množstvo dokladov. Bude vás to stáť veľa energie, ale nezostanete úplne bez peňazí. Aj keď sa nedá hovoriť o veľkom finančnom príjme, pomôže vám to dočasne vyriešiť ťažkú životnú situáciu.